Kāda ir atšķirība starp psihoterapiju un konsultēšanu?

Kā vārdus psihoterapija un konsultācijas bieži tiek lietotas tā, it kā katrai no tām būtu viena un tā pati nozīme. Tas ir tāpēc, ka psihoterapijas elementi bieži ir acīmredzami konsultāciju sesijās, un konsultācijas notiek arī jebkuras psihoterapijas sesijas laikā. Sīkāk aplūkojot, abām praksēm ir ļoti skaidra atšķirība, tomēr psihoterapija ir īpaša metode, ko izmanto dažādu garīgās veselības problēmu ārstēšanā, un to var profesionāli vadīt tikai apmācīts un licencēts cilvēks. Savukārt konsultēšana ir palīdzība personai risināt problēmas vai risināt konkrētus jautājumus, un nav nepieciešama īpaša apmācība, lai piedāvātu šo palīdzību citiem cilvēkiem. Tāpēc atšķirība starp psihoterapiju un konsultēšanu ir tāda, ka psihoterapija ir apmācīta disciplīna, un konsultēšana ne vienmēr tā ir.

Vienkāršākajā definīcijā par padomdevēju var uzskatīt ikvienu, kas māca vai konsultē citu personu. Šai atšķirībai nav nepieciešama īpaša apmācība vai sertifikācija. Daži profesionāli konsultanti iegūst grādus dažādās disciplīnās, bet daudzi konsultanti strādā arī šajā jomā bez īpašas apmācības. Viens no šādiem piemēriem var būt dzīves konsultants vai garīgais konsultants, kurš nav izgājis formālu apmācību psihoterapijas un konsultāciju jomā, bet izmanto dzīves pieredzi, personīgo lasīšanu un metodes, kas apgūtas neformālā vidē, lai palīdzētu citiem, izmantojot individuālās vai grupas konsultācijas. Šie konsultanti galvenokārt ir autodidakti, lai gan, tiekoties ar klientiem, katrs var apvienot psihoterapijas un konsultēšanas elementus.

No otras puses, psihoterapija ir atšķirīgs psiholoģiskās konsultēšanas veids. Sesijas var notikt individuālā vidē vai izmantojot grupu konsultācijas, taču tās vienmēr vada persona, kas ir apmācīta un licencēta psiholoģijā. Kognitīvās terapijas konsultācijas, kuru mērķis ir palīdzēt pacientam pielāgot savu domāšanu, lai iegūtu labāku garīgo veselību un labāku dzīvesveidu, ir īpašs psihoterapijas veids, ko mūsdienās parasti izmanto psihoanalītiķi.

Tāpat kā psihoterapija, arī neprofesionāļu konsultācijas bieži vien ir vērstas uz to, lai palīdzētu personai labot problemātiskās domāšanas modeļus, tāpēc psihoterapija un konsultācijas bieži tiek lietotas savstarpēji aizstājamas. Šis fakts dažkārt var izjaukt atšķirību starp psihoterapiju un konsultēšanu. Tomēr, lai skaidri noteiktu atšķirību, vispirms ir nepieciešams tuvāk aplūkot konsultantu. Psihoterapijas nošķiršana no konsultēšanas bieži sākas ar konsultāciju sesijas vadītāja izglītības līmeņa un licencēšanas noteikšanu.