Kas ir psihodinamiskā psihoterapija?

Psihodinamiskā psihoterapija balstās uz priekšstatu, ka cilvēki apspiež pagātnes traumatisko pieredzi, kas var ietekmēt viņu personību un uzvedību attiecībās. Psihoterapeiti izmanto saziņu ar pacientiem, lai apspriestu, interpretētu un ārstētu dažādas emocionālas problēmas, kuras pacienti, iespējams, apzināti neapzinās. Tas ir viens no visbiežāk izmantotajiem psihoterapijas veidiem, un to var īstenot gan īslaicīgi, gan ilgstoši. Psihodinamiskā psihoterapeita uzdevums ir galu galā atklāt pacienta subjektīvās psiholoģiskās jūtas, lai kopā ar viņu tās pārvarētu un novērstu jebkādas pašiznīcinošas uzvedības atkārtošanos.

Šāda veida psihoterapijas pamats balstās uz centrālajiem uzskatiem, ka visām jūtām un uzvedībai ir iemesli, kas bieži vien ir balstīti uz pagātnes pieredzi, bet cilvēki nezina, kā tos atklāt paši. Psihodinamiskā psihoterapija uzskata, ka cilvēki izmisīgi vēlas kontrolēt savas psiholoģiskās sāpes, tāpēc viņi iesaistās darbībās, kas galu galā var pasliktināt situāciju, lai pārvaldītu situācijas. Psihoterapeiti ir nepieciešami, lai sniegtu objektīvu, trešās puses skatījumu un palīdzētu pacientiem apzināties viņu emociju un darbību slēptos pamatojumus.

Psihodinamiskās psihoterapijas process sastāv no trim uzdevumiem: pieņemšanas, izpratnes un izskaidrošanas. Terapeitam ir jābūt nenosodošam par pacienta jūtām, lai izveidotu uzticības un komandas darba sajūtu. Tiklīdz pacients jūt, ka var būt patiess par savām visdziļākajām jūtām, terapeits un pacients izveidos tā dēvēto terapeitisko aliansi. Pacients jutīsies ērti, vērojot sevi, lai atbildētu uz terapeita jautājumiem.

Pēc tam, kad pacients jūtas pieņemts no viņa vai viņas terapeita, viņi var sākt strādāt, lai sasniegtu kopīgu mērķi – iemācīties izprast pacienta jūtas. Psihodinamiskās psihoterapijas pacients parasti neatpazīst savas psiholoģiskās tendences, tāpēc terapeita mērķis ir palīdzēt pacientam pārrunāt un atdzīvināt pagātnes sāpīgo pieredzi. Tiek uzskatīts, ka šis process palīdz pacientam apzināties savu pagātnes uzvedību, kā arī atpazīt visus sliktos rezultātus šo darbību dēļ.

Psihodinamiskās psihoterapijas pēdējais princips ir terapeita process, kurā pacientam izskaidro viņa interpretācijas par pacienta jūtām un uzvedību. Terapeits var nākt klajā ar iemesliem, kāpēc pacients iesaistās noteiktā uzvedībā vai jūtas noteiktās situācijās. Piemēram, pēc psihodinamiskās psihoterapijas terapeits var atklāt, ka pacients, kurš bērnībā cietis no vardarbības, turpina satikties ar vardarbīgiem partneriem. Terapeits sniedz pacientam interpretācijas par to, kāpēc viņš vai viņa uzskata, ka pacients iesaistās riskantā, pašaizliedzīgā uzvedībā, un pēc tam piedāvā nevainojamus padomus, kā pārvarēt šīs subjektīvās psiholoģiskās problēmas.