Kādas ir sabiedrības robežas?

Sabiedrības robežas attiecas uz filozofisku, nevis fizisku atrašanās vietu. Būtībā tie, kas tiek uzskatīti par sabiedrības margināliem, ir tie cilvēki, kuri dzīvo ārpus sociāli pieņemtajām normām. Tie varētu būt nabadzīgie, cilvēki, kas atrodas sodu sistēmā, bezpajumtnieki, neārstējami garīgi slimi cilvēki vai noteiktas rasu grupas. Pēdējais var nebūt regulāri sastopams ASV, bet citās valstīs noteiktas grupas var tikt uzskatītas par ārpus sabiedrības vai sabiedrības nomalēm.

ASV tie, kas piedalās demokrātijā un gūst no tās labumu, parasti atrodas robežās, nevis ārpus tās. Lai gan ideāli būtu, ja demokrātija kalpotu visiem cilvēkiem, tā mēdz vislabāk kalpot cilvēkiem, kuri labi funkcionē sabiedrībā, var ievērot tās noteikumus, strādāt un maksāt nodokļus, kā arī ar stabilu mājokli. Tas nemēdz darboties tik labi tiem, kas atrodas sabiedrības malā, ārējā malā, jo šādiem cilvēkiem var būt maza ietekme demokrātiskajā sistēmā vai nu nabadzības, diskriminācijas, izglītības vai pašapmierinātības dēļ.

Piemēram, ja mēs pasludinām bezpajumtniekus par margināliem, mēs būtībā apgalvojam, ka viņi atrodas ārpus mūsu sabiedrības. Tas galvenokārt ir patiess apgalvojums. Turklāt bezpajumtnieku stāvoklis bieži apgrūtina balsošanu, jo viņi ne vienmēr var norādīt pasta adresi, lai reģistrētos.

Tas var radīt problēmas no demokrātijas viedokļa, jo bezpajumtnieks var pat nereģistrēties balsošanai un zaudēt balsošanu par galvenajiem jautājumiem, kas viņu varētu skart. Ja likumprojekts par bezpajumtniekiem tiek nodots publiskam balsojumam un bezpajumtnieki neizvēlas balsot vai nevar reģistrēties, viņi paliek ārpus biedrības, nevis tās dalībnieki. Tā kā viņi pieder pie sabiedrības malām, nevar teikt, ka viņiem ir patiesa teikšana par to, kā viņi tiek pārvaldīti vai kā viņiem tiek sniegta palīdzība.

Cits piemērs varētu attiekties uz kādu, kurš ir analfabēts. Cilvēks, kurš ir analfabēts, dzīvo sabiedrības malā, jo tādas pamata lietas kā balsošana var būt sarežģītas vai šķist neiespējamas. Analfabētiskajai personai var būt arī grūtības aizpildīt nodokļu veidlapas, aizpildīt darba pieteikumus, un tādējādi bez palīdzības viņš var kļūt atstumts. Lai gan likumā ir daudz programmu un noteikumu, lai sniegtu palīdzību analfabētiem saistībā ar balsošanu vai nodokļu nomaksu, to izmantošana var būt apkaunojoša.

Lai gan daži cilvēki izvēļu, nekontrolējamu apstākļu vai invaliditātes dēļ atrodas sabiedrības atstumtībā, noteiktas grupas ASV, piemēram, baltās supremātisma kaujinieki, pēc izvēles dzīvo sabiedrības malās. Viņi nepieņem sabiedrības normas, ko akceptē galvenā sabiedrība, un var uzskatīt, ka citas rasu grupas kontrolē politisko varu ASV valdībā, vai arī var atbalstīt sazvērestības teorijas, kas apgrūtinātu dzīvošanu sabiedrībā. Daudzi gatavojas vardarbīgam konfliktam ar valdību un redz valdību un lielāko daļu tās iedzīvotāju kā ienaidniekus.

Daži cilvēki var noraidīt sabiedrību jebkurā valstī. Turklāt dažiem cilvēkiem ir relatīva brīvība noraidīt sabiedrību. Bagāts cilvēks, kura garīgi ir nestabils, bieži vien tiek atstāts pats, ja vien tas nepārkāpj likumus. Šādus cilvēkus sauc par ekscentriķiem. No otras puses, garīgi slimiem, kuriem nav bagātības, ir maz izvēles iespēju, un viņi parasti tiek uzskatīti par atstumtajiem, problēmām vai nepiemērotiem. Šādiem cilvēkiem ir vēl marginālāks statuss nekā turīgajiem ekscentriķiem, jo ​​šādus cilvēkus nevar iekļaut, piemēram, ASV sabiedrības definīcijā.