Kādi ir solenoīda vadu pamati?

Solenoīdi neapšaubāmi ir viens no visizplatītākajiem uzticamas un efektīvas tālvadības darbības avotiem, un tos izmanto gandrīz bezgalīgā ikdienas lietojumu sarakstā. Daļa no to izmantošanas pievilcības ir solenoīda vadu un uzstādīšanas relatīvā vienkāršība ar dažiem būtiskiem ierobežojumiem un īkšķa noteikumiem. Solenoīdus var veiksmīgi uzstādīt, ja ir pieejams piemērots barošanas avots, tiek izmantota pareiza elektroinstalācija un tiek ievēroti ražotāja pieslēgšanas norādījumi. Solenoīda vadu vadības sadaļa parasti ir ķēdes vissarežģītākā daļa, un, ja tāda vēl nav, tai var būt nepieciešama rūpīga plānošana un noteiktas elektriskās zināšanas. Pareiza solenoīda izvēle konkrētajam lietojumam arī ir ļoti svarīga, un, ja tā netiek rūpīgi ņemta vērā, tas var izraisīt efektivitātes samazināšanos, solenoīda kļūmi vai bīstamus darbības apstākļus.

Praktiski visās rūpniecības, sadzīves un hobiju jomās ir vismaz viens vai divi solenoīds. Šie mazie elektromagnētiskie darba zirgi nodrošina miljoniem darba ciklu visdažādākajās lietojumprogrammās un nozarēs. Tie ir īpaši pievilcīgi savā tālvadības pievada lomā, vismaz daļēji to latentās vienkāršības dēļ. Solenoīda elektroinstalācija parasti ir vienkārša divu vadu sistēma, kas sastāv no strāvas padeves un atgriešanas vadiem, kas savienoti ar solenoīda spoli, ko kādā brīdī pārtrauc vadības ķēdes palaišanas mehānisms. Ja tiek ievēroti daži pamatprincipi, solenoīda elektroinstalācija ir vienkārša, un to var veiksmīgi uzstādīt cilvēki, kuriem ir maz zināšanu par elektrību vai nav vispār.

Solenoīds sastāv no viena elektriskā komponenta, proti, tā spoles. Spolei ir nepieciešams tikai divu vadu savienojums ar barošanas avota spriegumu un neitrālu punktu maiņstrāvas (AC) solenoīda gadījumā vai līdzstrāvas (DC) piemērā pozitīvajiem un negatīvajiem punktiem. Tas būtībā nodrošinās elektrisko strāvu, kas nepieciešama, lai aktivizētu spoli un aktivizētu solenoīdu, un ir nepieciešams tikai tas, lai vadiem būtu pareiza strāva, pareiza temperatūra un pietiekams garums. Lietotājiem ir arī saprātīgi vienmēr stingri ievērot ražotāja savienojuma norādījumus. Protams, parasti nav vēlams, lai solenoīds visu laiku būtu darbināts, tāpēc solenoīda vadā ir jāiebūvē sava veida vadības ķēde.

Parasti jebkura solenoīda vadu uzstādīšanas vadības sadaļas galvenā sastāvdaļa sastāv no vienkārša atvērta un aizvērta kontakta vai slēdža. Tā var būt vienkārša spiedpoga, parasti atvērts releja kontakts vai sarežģītāka programmējama kontrollera daļa, un tajā var būt arī taimera vai bloķēšanas funkcijas. Ja solenoīda uzstādīšana ir jauns projekts, tam būs nepieciešamas zināmas elektriskās zināšanas, lai plānotu un izveidotu šo ķēdes daļu. Ja solenoīds ir nomaiņa esošajā instalācijā, vienīgais darbs, kas parasti ir nepieciešams, ir atkārtota spoles pievienošana. Vienkāršoti runājot, viss, ko vadības ķēde dara, ir spoles aktivizēšana un atslēgšana, kad tas ir nepieciešams.

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, tuvojoties solenoīda elektroinstalācijas darbam, ir paša solenoīda vērtējums. Solenoīdam ir jābūt pietiekami lielam, lai izturētu ar to saistīto darba slodzi, ar nelielu jaudas pārpalikumu, lai nodrošinātu iekārtas ilgmūžību. Spolei arī jābūt piemērotai barošanas avotam un otrādi gan sprieguma, gan maiņstrāvas/līdzstrāvas nominālu ziņā, lai izvairītos no iespējamiem solenoīda un tā iedarbinātā mehānisma bojājumiem vai iznīcināšanas. Ja solenoīds ir jāuzstāda bīstamā vidē, piemēram, sprādzienbīstamā vidē, ir jāizmanto piemērots ugunsizturīgs solenoīds, lai novērstu sprādzienu vai ugunsgrēku.