Kas ir bioenerģijas dziedināšana?

Bioenerģijas dziedināšana ir dziedināšanas metode, kas parasti balstās uz manipulācijām ar ķermeņa enerģijas laukiem. Bioenerģētiskās dziedniecības praktizētāji bieži uzskata, ka fiziskas un psiholoģiskas slimības var izraisīt enerģijas plūsmas bloķēšanu caur ķermeņa elektromagnētisko lauku. Tiek uzskatīts, ka vecums un slikta veselība iztukšo ķermeni no tā svarīgās enerģijas. Bioenerģijas dziedināšanas praktiķi parasti izmanto meditācijas metodes, lai kontrolētu un pastiprinātu savus bioenerģijas laukus, lai viņi varētu manipulēt ar citu bioenerģijas laukiem. Bioenerģijas dziednieki uzskata, ka viņi var manipulēt ar citu cilvēku bioenerģijas laukiem, lai uzlabotu dzīvībai svarīgās enerģijas plūsmu caur ķermeņa elektromagnētisko lauku, vai palielinātu bioenerģijas līmeni pacienta ķermenī, lai uzlabotu viņa veselību un vitalitāti.

Bioenerģijas dziedināšanas praktiķi parasti uzskata, ka cilvēka ķermenim ir savs elektromagnētiskais lauks. Daži cilvēki cilvēka elektromagnētisko lauku dēvē par viņa auru. Tiek uzskatīts, ka tipiskam veselam cilvēkam ir elektromagnētiskais lauks, kas sastāv no labi līdzsvarotām negatīvajām un pozitīvajām zonām.

Bioenerģija, kas pazīstama arī kā vitālā enerģija jeb prāna, parasti brīvi plūst caur vesela cilvēka ķermeni. Kad cilvēks saslimst fiziski vai garīgi vai piedzīvo nopietnu psihisku traumu, var rasties viņa bioenerģijas brīvas plūsmas traucējumi. Kad cilvēks sasniedz vecumu, viņa kopējais bioenerģijas līmenis var pazemināties.

Tie, kas studē un praktizē bioenerģijas dziedināšanu, uzskata, ka cilvēki spēj manipulēt viens ar otru ar bioenerģijas laukiem, lai atjaunotu brīvu enerģijas plūsmu vai paaugstinātu bioenerģijas līmeni. Viņi parasti cer atjaunot pacientu veselību, novēršot aizsprostojumus bioenerģijas jomā un, ja nepieciešams, paaugstinot pacienta bioenerģijas līmeni, lai uzlabotu veselību un vitalitāti.

Bioenerģijas dziedniekiem parasti ir fiziski jāpieskaras saviem pacientiem, lai pārnestu bioenerģiju no viņu ķermeņa. Dziedniekiem parasti ir jāpraktizē elpošana un meditācijas metodes, lai apzinātos un kontrolētu savus enerģijas laukus. Viņiem parasti ir arī jāuztur fiziskā un garīgā veselība, lai uzturētu savus bioenerģijas laukus vislabākajā iespējamajā stāvoklī.

Daudzi bioenerģijas dziedināšanas atbalstītāji uzskata, ka šī prakse aizsākās vismaz līdz pat Bībeles laikiem. Daži uzskata, ka “roku uzlikšana”, kas aprakstīta kristiešu Bībeles Jaunajā Derībā, attiecas uz bioenerģijas dziedināšanu. Citi uzskata, ka šī prakse ir datēta pirms Bībeles aprakstiem, un tās saknes ir senajā Indijā.