Kas ir biogāzes ražošana?

Biogāzes ražošana ir biodegvielas radīšana, izmantojot organisko materiālu anaerobo sadalīšanos. Organisko materiālu anaerobā sadalīšanās notiek, bioloģiski noārdāmajai vielai no dzīva vai kādreiz dzīva organisma sadaloties ar mikroorganismu palīdzību bezskābekļa vidē. Ekologi bieži vien augstu vērtē biogāzi ar tās salīdzinoši zemo oglekļa emisiju. Tas var darboties kā fosilā kurināmā aizstājējs kā enerģijas avots apkurei un transportlīdzekļu transportēšanai. Biogāzes ražošana parasti notiek biogāzes iekārtās lielā vai mazā mērogā atkarībā no pieejamajiem materiāliem.

Biogāzes stacijai ir divas galvenās sastāvdaļas, bioreaktors un gāzes turētājs. Bioreaktors ir hermētisks konteiners, kurā tiek izgāzti un sadalīti organiskie atkritumi, un gāzes turētājs ir tvertne, kas izmanto vircas izdalītās gāzes. Bioreaktora tvertnē esošās baktērijas sadala atkritumus, un tiem sadaloties, izdalās tādas gāzes kā oglekļa monoksīds, metāns, ūdeņradis un slāpeklis.

Caur spiediena sistēmu gāzes turētājs vada šo gāzu plūsmu uz augšu turētāja cilindrā esošā atverē. Caurums ir īpaši izstrādāts, lai ļautu gāzēm brīvi iekļūt turētājā, vienlaikus novēršot gāzu izplūšanu atpakaļ bioreaktorā. Kad gāze ir gatava lietošanai, gāzes tiek pakļautas kontaktam ar skābekli kontrolētā vidē, lai radītu degšanas reakciju. Šī sadegšana rada enerģijas avotu tādiem procesiem kā apkure un transportlīdzekļa piedziņa.

Biogāzes ražošana var notikt dažāda veida iekārtās, atkarībā no nepieciešamā gāzes daudzuma, pie rokas esošā atkritumu daudzuma un tā, vai bioreaktors ir paredzēts sērijveida padevei vai nepārtrauktai barošanai. Partijas padeves sistēmas sadala galvenokārt cietos atkritumus, kas tiek pievienoti tvertnei pa daļām, savukārt nepārtrauktās padeves modeļi bioreaktorā padod galvenokārt šķidrumus. Biogāzes ražošanu var nodrošināt virszemes vai pazemes stacijās, lai gan abiem modeļiem ir priekšrocības un trūkumi. Virszemes biogāzes staciju ir vieglāk uzturēt un tā var gūt labumu no saules apkures, taču tai ir lielāka piesardzība būvniecībā. Pazemes biogāzes staciju ir lētāk uzbūvēt un vieglāk barot, bet grūtāk uzturēt.

Vides un ekonomisku iemeslu dēļ biogāzes ražošanai bieži tiek dota priekšroka, nevis fosilā kurināmā enerģijas avotiem, piemēram, naftai vai oglēm. Oglekļa, siltumnīcefekta gāzes, koncentrācijas palielināšanās atmosfērā ir kļuvusi par galveno globālās sasilšanas problēmas problēmu. Lai gan gan biogāze, gan fosilais kurināmais izdala oglekli, fosilais kurināmais atbrīvo oglekli, kas daudzus gadus ir aprakts senajā biomasā un faktiski izņemts no oglekļa cikla. Ogleklis, kas izdalās biogāzes ražošanas un izmantošanas laikā, organisko vielu veidā tika uzglabāts tikai nesen un joprojām ir daļa no cikla. Tāpēc tas neizraisa tik lielu oglekļa koncentrāciju atmosfērā.

Biogāzes ražošanas piekritēji arī dod priekšroku biogāzei, nevis fosilajam kurināmajam, jo ​​tā ir lēts, atjaunojams enerģijas avots, un tajā tiek izmantoti citādi izšķērdēti materiāli. Biogāzes ražošana var notikt arī maza mēroga objektos, padarot to par dzīvotspējīgu iespēju jaunattīstības valstu reģioniem. Biogāzes kritiķi apgalvo, ka pārtikas kultūras, kas audzētas biogāzes ražošanai, radīs globālu pārtikas trūkumu. Biodegviela var izraisīt arī mežu izciršanu, ūdens piesārņojumu, augsnes eroziju un negatīvu ietekmi uz naftas ražotājvalstīm.