Kas ir cilšu politika?

Cilšu politikas fenomens Amerikas Savienotajās Valstīs, lai gan bieži tiek uzskatīts par terminu, kas attiecas tikai uz vietējiem amerikāņiem, patiesībā ir jēdziens, kas attiecas uz vairākām politiskajām grupām valstī.

Savā saknēs cilšu politika ir par noteiktas grupas identitāti, kas balstās uz kopīgiem etniskiem vai kultūras faktoriem, kas, domājams, apvieno grupu funkcionējošā politiskā vienībā. Lai gan grupā var būt zināmas domstarpības, galu galā visi iesaistītie apvienojas par kopīgu mērķi, pat ja pastāv zināmas atšķirības viedokļos par to, kā paust šo kopīgo mērķi.

Koncepcijas pamatā ir indiāņu cilšu modelis un veids, kā indiāņu cilti pārvaldītu cilšu vadītāji, pat ierobežotas sabiedrības apstākļos, piemēram, mūsdienu indiāņu rezervātos. Modelis turpina izmantot lēmumu pieņemšanas procesu, kas tiek izstrādāts starp rezervātā esošajiem, kādas pilnvaras tiek piešķirtas centrālajām cilšu padomēm un kā tiek uzturēta kārtība grupā.

Ir atzīmēts, ka daudzas grupas mūsu plašākā kultūrā izmanto līdzīgu modeli, lai darbotos kā mūsu sabiedrības apakškopa. Piemēram, vienas reliģijas cilvēki var izveidot grupu, kurā tiks izmantota cilšu politika, lai dotu domubiedriem virzienu un kopīgu mērķa izjūtu. Grupā parādīsies personas, kuras ir pilnvarotas izteikt paziņojumus, kas uzskatāmi par visu ķermeni. Savukārt grupa izveidos mehānismus, kas ļaus apliecināt ortodoksiju starp visiem grupas dalībniekiem, lai nodrošinātu kārtības uzturēšanu. Tas, protams, prasīs prasmes, lai iegūtu vairākuma atbalstu, kā arī talanti, lai saglabātu atbalstu, kad tas tiek sniegts. Tādējādi šajā uz reliģiju balstītajā apakšgrupā zināma nozīme ir cilšu politikai.

Citu faktori, izņemot reliģiju, var būt arī cilšu vienotības pamatā un tādējādi izmantot cilšu politiku, lai saglabātu status quo. Politisko partiju piederību var izmantot kā līdzekli, lai identificētos ar noteiktu grupu, un tas var prasīt stingru pamatnoteikumu un uzvedības kodeksu ievērošanu, tāpat kā reliģijas modelī. Etniskā izcelsme var būt arī spēcīgs pamats cilts veidošanai, politikai nodrošinot motivāciju darboties kā vienotai frontei.

Lai gan grupu vai cilšu veidošanai ir daudz priekšrocību, piemēram, skaidra komunikācija un tradīciju iedibināšana, kuras ir paredzēts ievērot, cilšu politikai var būt arī negatīvā puse. Dažkārt cilšu politika var labi darboties apakšgrupā, taču tā darbojas kā barjera starp dažādām apakšgrupām. Bez spējas sazināties un mācīties vienam no otra apakšgrupa turpinās augt uz iekšu un galu galā stagnēt. Ideāls līdzsvars ir tad, ja cilšu politika var ļaut cilvēkiem ar līdzīgu uzskatu vai izcelsmi paust vienotu balsi, bet ne tādu, kas tiek sadzirdēta, izslēdzot citu cilšu balsis. Kad tiek uzklausītas visu cilvēku bažas, vienlīdzības iespēja pastāv, pat ja tā paliek mērķis, nevis realitāte.