Kas ir dzīvojamo māju slodze?

Mājas slodze ir termins, ko lieto, lai aprakstītu elektroenerģijas daudzumu, kas jebkurā laikā nonāk dzīvesvietā. Elektrības daudzumu, kam var piekļūt dzīvesvieta, parasti ierobežo pakalpojuma samazināšanās apjoms. Kad tiek būvētas mājas vai tiek renovētas elektriskās sistēmas, elektriķim ir jāveic vairāki aprēķini, lai novērtētu maksimālo dzīvojamo telpu slodzi, lai noteiktu, kā sistēma ir jāizkārto, lai novērstu sistēmas pārslodzes izraisītas elektriskās problēmas.

Dažos pasaules reģionos komunālie uzņēmumi ir veicinājuši slodzes pārvaldības programmas, kas ir izstrādātas, lai kompensētu elektroenerģijas tīklu novecošanos, pārvaldot enerģijas izmantošanu maksimālās slodzes laikā. Šīs programmas arī rada ietaupījumus komunālo pakalpojumu klientiem, palīdzot viņiem tērēt mazāk par elektroenerģiju. Slodzes pārvaldības programmas kontrolē lielas slodzes elektriskās ierīces, piemēram, ūdens sildītājus un ledusskapjus, atliekot elektroenerģijas izmantošanu pīķa periodos, lai atbrīvotu enerģijas resursus. Piemēram, ūdens sildītājs var automātiski noklikšķināt, kad termostats nosaka, ka iekšā esošais ūdens sāk atdzist, bet slodzes pārvaldības sistēmā sildītājs paliktu izslēgts, noklikšķinot vēlāk, kad elektroenerģijas pieprasījums tīklā nav tik liels. augsts.

Dzīvojamo telpu slodzes aprēķini nosaka dzīvesvietai atbilstošo pakalpojumu krituma apjomu, izmantojamo vadu veidu un ķēdes izvietojumu. Elektriķi veic arī aprēķinus, lai noteiktu konstrukcijas apkures un dzesēšanas vajadzības, lai varētu uzstādīt vislabāko sistēmu. Ar pārāk mazu sistēmu nepietiks, savukārt pārāk liela sistēma būs neefektīva. Pareizas sistēmas uzstādīšana samazinās enerģijas izmaksas un saglabās ērtāku temperatūru.

Komunālo pakalpojumu bāzes rēķini par dzīvojamo telpu slodzi. Mājām, kas patērē vairāk nekā vidēji, tiks iekasēti vairāk rēķini, atspoguļojot palielināto slogu, ko tās rada tīklam, savukārt mājas, kas patērē mazāk enerģijas, tiks atalgotas ar zemākām likmēm. Šī sistēma ir izstrādāta, lai veicinātu energoefektivitāti un nodrošinātu tīkla darbību. Elektroenerģijas rēķinos parasti tiek samazināts klientu enerģijas patēriņš, un tajos var ietvert maksimālās slodzes mērījumus, lai cilvēki varētu redzēt, kad viņi patērē visvairāk enerģijas.

Daudzas valstis ir saskārušās ar pieaugošām prasībām attiecībā uz saviem elektrotīkliem, ko izraisa iedzīvotāju skaita palielināšanās. Tīklu modernizēšana un nomaiņa ir dārga un laikietilpīga, kā arī var izraisīt elektrības pakalpojumu pārtraukumus. Rezultātā daži tīkli ir nonākuši bēdīgā stāvoklī, kas nozīmē, ka problēmas ar elektroenerģijas sadali nākotnē tikai pieaugs.