Kas ir finanšu operāciju vadītājs?

Finanšu operāciju vadītājs ir finanšu speciālists, kurš pārrauga finanšu darbību veikšanu uzņēmumā vai finanšu iestādē. Amata raksturs var atšķirties atkarībā no personas amata nosaukuma un darba devēja. Parasti finanšu operāciju vadītājiem ir uzdots veikt tādas darbības kā finanšu pārskatu sagatavošana, investīciju stratēģiju izstrāde, finanšu darījumu pārraudzība un darbs ar sabiedrības locekļiem, kuri mijiedarbojas ar uzņēmuma finanšu nodaļu. Šim darbam parasti ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds.

Persona ar bakalaura grādu finansēs, grāmatvedībā vai saistītā jomā bieži var atrast darbu. Maģistra grāds, īpaši maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ir vēl noderīgāks. Papildus izglītības prasībām lielākajā daļā amatu ir arī prasība pēc pieredzes, un darba devēji dod priekšroku pretendentiem, kuri iepriekš ir strādājuši finanšu vadības amatos. Var būt noderīgi arī labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt dažādās vidēs, jo operāciju vadītājam darba ietvaros var būt nepieciešams ceļot uz citām vietām.

Bankās un citās finanšu iestādēs atsevišķi finanšu vadītāji var pārraudzīt dažādas nodaļas, piemēram, aizdevumus, ieguldījumu kontus, pamata pārbaudes un uzkrājumus utt. Šie vadītāji pārrauga personālu, sagatavo departamentu ziņojumus un pārskata ikdienas darbību, lai pārliecinātos, ka banka atbilst likumam, kā arī standarta un pieņemtajai praksei. Banku darbiniekiem var būt nepieciešama tālākizglītība, lai sekotu noteikumiem un tendencēm šajā nozarē.

Finanšu operāciju vadītājs var strādāt arī citā nozarē strādājošā uzņēmumā, pārraugot finanšu darbības, tostarp meklējot investorus, kredīta pieteikumus, banku pakalpojumus un tā tālāk. Finanšu operāciju vadītāji ir atbildīgi par uzņēmuma darbības finansējuma nodrošināšanu, atbildīgu uzņēmuma līdzekļu pārvaldību un maksājumu saņemšanu kreditoriem, lai gan viņi var deleģēt darbības saviem darbiniekiem. Viņi ir iesaistīti arī ilgtermiņa investīciju un citu finanšu plānošanas izstrādē.

Šis darbs prasa interesi par finansēm un grāmatvedību, kā arī skaitļu galvu. Finanšu operāciju vadītājs var nopelnīt lielu algu, īpaši ar augstāko grādu, un bieži vien saņem arī piekļuvi vērtīgiem darbinieku pabalstiem. Cilvēki ar pieredzi var pāriet uz citiem uzņēmumiem ar labākiem ieguvumiem un atalgojumu, ja kļūst neapmierināti ar uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojas, un nereti uzņēmumi aktīvi piesaista talantīgus finanšu operāciju vadītājus ar labu reputāciju šajā nozarē. Prasmīgs finanšu vadītājs var vienoties par darbā pieņemšanas prēmiju, mainot darba devēju, vai var izmantot darbā pieņemšanas draudus, lai saņemtu paaugstinājumu ar pašreizējo darba devēju.