Kas ir garīgā apgaismība?

Garīgā apgaismība ir jēdziens, kas galvenokārt saistīts ar budismu un hinduismu. Apgaismība nozīmē pilnīgu pilnību, kas ietver tādas īpašības kā atslāņošanās un apzināšanās. Šī garīgā pārliecība apgalvo, ka dzīve ir pilna ar ciešanām, ko rada vēlme un citas emocijas, kas piesaista dvēseli pasaulīgām lietām; ciešanas ir neizbēgams rezultāts pieķeršanās šīm obligāti pārejošajām lietām. Tādējādi dvēsele kļūst apgaismota, paliekot pasaulē, bet atbrīvojoties no pieķeršanās tai. Apskaidrība tiek uzskatīta par būtnes garīgā ceļojuma beigām neatkarīgi no tā, vai tas ir vienā dzīvē vai daudzās dzīvēs.

Budismā apgaismību sauc par nirvānu. Tiek uzskatīts, ka nirvāna ir miera un vienotības stāvoklis ar kosmosu. Dažādas budisma formas māca dažādas metodes nirvānas sasniegšanai. Piemēram, pareizticīgie budisti cenšas tieši sekot Budas mācībām: jo īpaši četrām cēlajām patiesībām un cēlajam astoņkārtīgajam ceļam. Citi, piemēram, dzenbudisti, var izmantot izaicinošus garīgos vingrinājumus, piemēram, koanus. Lielākā daļa budisma formu arī izmanto regulāru meditāciju kā galveno elementu ceļā uz garīgo apgaismību.

Hinduisms izmanto arī nirvānas jēdzienu, uzskatot to par brīvību no vēlmēm un citām pasaulīgām kaislībām. Garīgā apgaismība ir arī daļa no hinduistu reinkarnācijas cikla noslēguma. Saskaņā ar šo ticību dvēseles savas pastāvēšanas gaitā iekļūst daudzos dažādos ķermeņos. Katrā dzīvē, ko viņi vada, viņi garīgi attīstās. Šīs garīgās attīstības galvenais mērķis ir mokša, atbrīvošanās no zemes ciešanu sistēmas, kas ietver garīgās apgaismības ideju.

Apgaismība parasti tiek uzskatīta par mistisku jēdzienu. Tas nozīmē, ka tas satur solījumu par garīgu skaidrību, ko nevar aprakstīt ar vārdiem un sasniegt ar rīcību. Piemēram, lasot cilvēks nevar kļūt apgaismots, pat ja var deklamēt katra gudrā vārdus. Apgaismība ir potenciāli universāla pieredze, taču katra būtne pie tās nonāk pa unikālu ceļu. Skolotāji var sniegt palīdzību un provokācijas ceļā, bet viņi nevar uzspiest saviem skolēniem apgaismību; cilvēks kļūst apgaismots viens pats.

Garīgās apgaismības jēdziens budismā un hinduismā ir saistīts ar tādām idejām kā pestīšana un pārpasaulība, kas saistīta ar kristietību, taču atšķiras no tām. Lai gan lielākā daļa kristietības versiju uzsver, ka mīlestība pret Jēzu Kristu ir garīgā pilnības priekšnoteikums, apgaismība parasti nozīmē atbrīvošanos no skolotājiem un doktrīnas — viens slavens dzenkoans iesaka: “Ja ceļā satiekat Budu, nogalini viņu!” Apgaismība arī neietver debesu esamību, kas atšķiras no zemes. Tas liek lielāku uzsvaru uz dvēseles attiecību pārveidošanu ar priekšmetu pasauli. Apgaismotā būtne turpina ķermenisko eksistenci pēc tam, kad ir apzinājusies realitātes iluzoro raksturu. Nav atsevišķas telpas, uz kuru pacelties.