Kas ir GSM tīkls?

Globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) tīkls ir standarta sistēma, ko izmanto lielākā daļa mobilo tālruņu tīklu visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai sistēma izmanto mobilo tīklu ap apraides stacijām vai satelītu tehnoloģiju, kas savienota ar orbītas signāliem, abi veidi var būt daļa no GSM tīkla. Saskaņā ar statistikas datiem, ko uzkrājusi organizācija, kas pazīstama kā GSM asociācija, aptuveni 80 procenti no visiem mobilajiem tālruņiem visā pasaulē ir daļa no šī tīkla. Tālruņi šāda veida tīklā izmanto abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, savukārt tālruņi, kas izmanto galveno konkurējošo tehnoloģiju, Code Division Multiple Access (CDMA), neizmanto.

GSM funkcija

Viens no galvenajiem GSM tīkla mērķiem ir atvieglot piekļuvi mobilajām un satelītu platformām starptautiskajās līnijās. Izmantojot digitālās tehnoloģijas, tas savā sistēmā izmanto gan runas, gan datu kanālus. Šie kanāli darbojas vismaz otrās paaudzes (2G) tīklā, taču daudzi izmanto trešās paaudzes (3G) vai jaunāku sistēmu, lai piedāvātu klientiem šos pakalpojumus.

Tas nodrošina informācijas apmaiņu ar ātrdarbīgu datu pārraides ātrumu, izmantojot satelītus un mobilos mobilo sakaru torņus starp tīkliem un uzņēmuma līnijām. Piemēram, persona Tokijā var nosūtīt īsziņu kādam Toronto, izmantojot Japānas sistēmu, izmantojot tīklus starp valstīm, līdz tas beidzot nonāk adresāta mobilajā ierīcē Kanādā. Konkrētāk, tīkls ir bijis būtisks, lai visā pasaulē nodrošinātu piekļuvi ārkārtas tālruņa pakalpojumiem, izmantojot ciparus viens-viens-otrs (112), novirzot globālo tālruņu trafiku uz neatliekamās palīdzības sniedzējiem, kas atrodas lietotāja tuvumā. Tā ir arī atbildīga par īsziņu tehnoloģijas izveidi deviņdesmitajos gados.

Vēsture un izcelsme

GSM tīkla izveide notika 1982. gadā Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferencē augsta līmeņa komunikācijas ekspertu sanāksmē. Tās sākotnējais mērķis bija risināt mobilo infrastruktūru Eiropā, taču tas ātri izplatījās citās valstīs. Daudzi no GSM tīkla standartiem un darbības procedūrām tiek publicēti ikgadējos žurnālos. Tie palīdz nozares ekspertiem racionalizēt saziņas protokolus no vienas sistēmas uz otru.

Izmantotās frekvences
GSM tīkls darbojas dažādās frekvencēs atkarībā no izmantotās sistēmas — 2G vai 3G. Pēc tam katra frekvence tiek sadalīta dažādos kanālos, kas ļauj nosūtīt īsus digitālās informācijas sērijus, izmantojot GSM savienojumu. Tīkli Ziemeļamerikā darbojas citās frekvencēs nekā Eiropā vai Āzijā. Liela daļa no tā ir saistīta ar lielo mobilo tālruņu lietošanas apjomu noteiktās pasaules daļās un to, ka Kanāda un ASV jau ir piešķīrušas noteiktas frekvences citiem lietojumiem.

SIM kartes GSM tīklā
Tālruņi GSM tīklā parasti izmanto SIM karti, kurā tiek glabāti dati par tālruni un tā lietotāju, ļaujot šo informāciju viegli pārsūtīt uz citu ierīci. Daudzi GSM pakalpojumu sniedzēji izmanto “SIM bloķēšanu”, lai uzturētu personu noteiktā tīklā līgumā noteiktā laika periodā. Kad līgums ir noslēgts, karti var izmantot jaunā tālrunī vai citā tīklā. Konkurējošā tehnoloģija CDMA neizmanto šīs kartes un pieprasa, lai tālrunī saglabātie dati tiktu pārsūtīti manuāli vai izmantojot savienojumu.