Kas ir hidrodinamika?

Hidrodinamika ir kustībā esošu šķidrumu izpēte. Konkrēti, tas aplūko veidus, kā dažādi spēki ietekmē šķidrumu kustību. Virkne vienādojumu izskaidro, kā masas, enerģijas un impulsa saglabāšanas likumi attiecas uz šķidrumiem, īpaši tiem, kas nav saspiesti.
Hidrodinamika ir daļa no lielāka lauka, ko sauc par šķidruma mehāniku, kas pēta, kā enerģija un spēki mijiedarbojas ar šķidrumiem, tostarp gāzēm un šķidrumiem. Šķidruma dinamika ir šīs zinātnes apakškopa, kas aplūko šos pašus materiālus, kad tie ir kustībā. Aerodinamika ir papildu šķidruma dinamikas apakškopa, kas īpaši pārbauda kustībā esošās gāzes, savukārt hidrodinamika īpaši aplūko šķidrumus kustībā.

Hidrodinamika tiek plaši izmantota inženierzinātnēs. Daži pētījumi galvenokārt koncentrējas uz plūsmu caur caurulēm un pāri dažādiem šķēršļiem. Šī ir ļoti noderīga informācija ēku konstrukcijām, kas mēģina kontrolētā veidā kontrolēt vai novirzīt ūdens plūsmu. Matemātiskie vienādojumi mēģina paredzēt ūdens plūsmas ātrumu caur cauruli, kas ir lamināra vai nepārtraukta plūsma. Viņi arī mēģina ar zināmu precizitāti paredzēt turbulentas vai pārtrauktas plūsmas plūsmas modeļus, kā tas notiek ar tādu objektu kā aizsprosts.

Jūras hidrodinamika ir vēl viens nozīmīgs zinātnes praktiskais pielietojums. Hidrodinamiskajā modelī tiek izmantotas saglabāšanas likumos atrodamās formulas, lai izskaidrotu, kā un kāpēc ūdens reaģē uz vidi un otrādi. Pirms datoru laikmeta lielākā daļa šo modeļu bija maza mēroga reālās dzīves scenāriji. Mūsdienās hidrodinamiskie modeļi parasti ir datora ģenerētas animācijas vai formulas, kuras var izmantot tiem pašiem reālās dzīves apstākļiem.

Hidrodinamiskie modeļi aplūko apstākļus okeānos un citās ūdenstilpēs un var paredzēt dažādus rezultātus. Īstermiņa laika apstākļus bieži var paredzēt pēc okeāna darbības. Izmantojot šos modeļus, var arī prognozēt apgabala ekoloģiju, jo visprecīzākie modeļi var parādīt tādu informāciju kā ūdens līmenis, sāļums, straumes un temperatūra. Zinātnieki var pateikt, piemēram, vai nākamajā gadā ūdensaugi augs labvēlīgi. Tas ir īpaši noderīgi tādās vietās kā Amerikas Savienoto Valstu līča piekraste, kur augu dzīvība ūdenī ietekmē viesuļvētru smagumu.