Kas ir iekšējais standarts?

Iekšējais standarts ir zināms ķīmiskās vielas daudzums, kas pievienots analītiskajam paraugam, kas ļauj tehniķiem kalibrēt laboratorijas instrumentus. Tas ļauj arī aprēķināt nezināmu ķīmisko vielu daudzumu, jo instruments kā atsauci uzrādīs zināmā standarta daudzumu. Testi, kas var gūt labumu no iekšējā standarta, ietver gāzu un šķidrumu hromatogrāfiju.

Gāzu hromatogrāfija iztvaikotu paraugu izlaiž caur kolonnu, kas pildīta ar cietu, ļoti tīru augsnes formu. Paraugu pārvieto cauri kolonnai ar inertu vai nereaģējošu gāzi, piemēram, slāpekli vai argonu. Dažādas molekulas uzsūcas uz kolonnas un pēc tam tiek atbrīvotas, pamatojoties uz to molekulāro struktūru. Pēc tam gāze pārnes atdalīto paraugu uz liesmu, lai izveidotu jonus vai molekulas ar maziem elektriskiem lādiņiem. Detektors nosaka katra jona daudzumu un attēlo rezultātus diagrammā.

Šķidruma hromatogrāfija arī atdala paraugus dažādās molekulās, bet izmanto šķidru šķīdinātāju, lai paraugu pārvietotu ar gravitācijas spēku vai spiedienu pa stacionāru materiālu. Hromatogrāfijas slāņa materiāls var būt sveķi, diatomīta zeme vai pat cits šķidrums. Paraugu ievieto augšpusē un pievieno šķīdinātāju, lai paraugs izstumtu cauri kolonnas materiālam.

Parauga daļas šķērsos kolonnu dažādos ātrumos, pamatojoties uz molekulārajām vai jonu īpašībām. Nelielus šķidruma paraugus, ko sauc par alikvotām daļām, regulāri ņem no kolonnas apakšas. Šajos paraugos būs dažādas molekulas, kas kolonnā ir atdalījušās, un tiek analizētas, lai noteiktu to sastāvu.

Abos hromatogrāfijas veidos daudzi mainīgie lielumi var ietekmēt rezultātus. Nesējgāzes plūsmas ātrums var nedaudz mainīties, vai kolonnas var būt dažādās temperatūrās dažādiem paraugiem. Kalibrēta iekšējā standarta pievienošana nodrošina zināmu rezultātu jebkuram paraugam, kas ievietots testa instrumentā. Ja kāds instrumenta mainīgais lielums, piemēram, gāzes plūsmas ātrums, mainās par nelielu procentuālo daļu, standarts mainīsies par tādu pašu summu.

Kad instruments ir kalibrēts, palaižot paraugu ar iekšējo standartu, nezināmu ķīmisko paraugu var palaist caur to pašu instrumentu, iekļaujot standartu. Rezultāti parādīs nezināmā ķīmisko sastāvu, kā arī iekšējo standartu, kas attēlots instrumenta izveidotajā diagrammā. Zinot iekšējā standarta daudzumu, var noteikt nezināmas ķīmiskās vielas relatīvo daudzumu, kas ļaus aprēķināt koncentrāciju.

Ir svarīgi atzīmēt, ka iekšējais standarts netiek izmantots, lai ķīmiski reaģētu ar kādu paraugu. To drīzāk izmanto, lai salīdzinātu jebkura nezināma materiāla molekulas ar zināmo standarta daudzumu. Šis paņēmiens ir pazīstams kā viena mainīgā iestatīšana, jo zināmais standarts vienmēr paliks nemainīgs no parauga uz paraugu neatkarīgi no citiem apstākļiem, kas var mainīties.