Kas ir izkliedes faktors?

Izkliedes koeficients ir kondensatora izolācijas materiāla neefektivitātes mērījums. Tas parasti mēra siltumu, kas tiek zaudēts, kad izolators, piemēram, dielektriķis, tiek pakļauts mainīgam elektroenerģijas laukam. Kondensatoram parasti ir divas metāla plāksnes un kaut kāds izolators starp tiem. Izolācijas materiāla kapacitātes attiecību pret to, kad plāksnes ir atdalītas ar gaisu vai vakuumu, bieži sauc par dielektrisko konstanti. Šīs attiecības apgrieztā vērtība nosaka, kā reaģē izolācijas materiāls un kāda ir tā pretestība noteiktā frekvencē, iegūstot dielektriskās izkliedes koeficienta vērtību.

Ja materiālam ir zema izkliede, tas parasti nozīmē, ka tam ir labāka efektivitāte. Šo raksturlielumu parasti nosaka noteiktā frekvencē. Lai izmērītu materiāla izkliedi, parasti tiek veikts tests ar materiālu starp metāla plāksnēm un pēc tam tests bez tā. Rezultātus var izteikt proporcijā, kas ir dielektriskā konstante, ko parasti izmanto, lai pārbaudītu materiāla izkliedi. Izkliedes koeficienta testu var pabeigt citos veidos, piemēram, izmantojot tādas iekārtas kā testa šūnas ar dažādām elektrodu konfigurācijām; testēšanas metode var atšķirties atkarībā no pielietojuma.

Kad dielektriskais materiāls tiek pakļauts elektriskā lauka iedarbībai, tā molekulas tiek reorganizētas, kas aizņem ievērojamu enerģijas daudzumu. Pēc lauka noņemšanas enerģiju nevar atgūt. Izkliedes koeficients bieži tiek saukts par jaudas koeficientu, it īpaši, ja tiek izmantota maiņstrāva ar kapacitatīvu ķēdi, kuru neietekmē pretestība vai inducētā strāva. Nulles jaudas koeficients parasti norāda, ka nav izkliedes. Jaudas zudumus parasti aprēķina, reizinot izkliedi ar spriegumu un strāvu.

Gaisa un vakuuma izkliedes koeficients parasti ir nulle, lai gan gaisa zudumu vērtība parasti ir pietiekami maza, lai vairumā gadījumu to diskontētu. To mēra konkrētiem materiāliem, piemēram, poliesteram, noteiktā frekvencē. Ja tiek apsvērts konkrēta materiāla izmantošana elektriskajā ķēdē, parasti ir svarīgi saprast, kādi ir tā enerģijas zudumi.

Ir lietojumprogrammas, kurās bieži tiek izmantots izkliedes koeficients, piemēram, princips, kas saistīts ar pārtikas mikroviļņu krāsni. Mikroviļņu krāsns mainīgie elektriskie lauki rada enerģijas zudumus no polarizējošām un depolarizējošām ūdens molekulām. Tādējādi tiek nodrošināts pietiekams siltums ēdiena gatavošanai.