Kas ir izšķīdināta gāze?

Izšķīdināta gāze ir situācija, kas rodas, kad gāze izšķīst citā izšķīdinātā vielā. Cilvēki bieži domā par gāzes un šķidruma maisījumu, domājot par izšķīdušām gāzēm, taču gāzes var izšķīst arī citās gāzēs, piemēram, gaisā. Gāzes var izšķīdināt arī cietās vielās, kā tas ir redzams piemaisījumos, kas var rasties metālos, kad gāzes tiek ievadītas liešanas procesā.

Lai gāze izšķīst šķidrumā, tā parasti ir jāpakļauj spiedienam un jātur zem spiediena, lai tā paliktu izšķīdusi. Ja spiediens tiek samazināts, gāze sāks izgulsnēties no šķidruma. Cietām vielām izšķīdušas gāzes rodas, ja pastāv spiediens, kas gāzi aiztur iekšā, un dažreiz gāzes izgulsnējas un veido burbuļus cietās vielas iekšpusē; Piemēram, maize satur daudz burbuļu, ko veido oglekļa dioksīds, ko maizes iekšpusē izdala raugs.

Medicīnā dažreiz tiek veikti izšķīdušās gāzes mērījumi, lai uzraudzītu pacienta veselību. Veselas cilvēka asinīs ir neliels daudzums vairāku gāzu, tostarp skābekļa un slāpekļa. Ja šīs gāzes nav līdzsvarā, tas var liecināt, ka pacientam ir veselības problēmas. Izšķīdināta gāze ir problēma arī tad, kad cilvēki pāriet no augsta spiediena uz zema spiediena vidi, kā tas ir redzams, kad cilvēki niršanas laikā paceļas pārāk ātri un piedzīvo “līkumus”, jo asinīs izšķīdušais slāpeklis tiek atbrīvots pārāk ātri.

Anesteziologi strādā arī ar izšķīdušām gāzēm. Piegādājot anestēziju pacientiem ar vispārējo anestēziju, viņiem ir atbilstoši jāsajauc gāzes, lai pacients būtu nomierināts un nodrošinātu pacientu ar skābekli. To veic, pielāgojot anestēzijas iekārtu, reaģējot uz pacienta veiktspēju anestēzijas laikā.

Ūdens kvalitātes novērtēšanā tiek izmantoti arī izšķīdušās gāzes mērījumi. Ūdens dabiski satur dažas gāzes, un normāla gāzu līdzsvara traucējumi var liecināt par ūdens kvalitātes problēmu. Vietnēs, piemēram, aizsprostos, var būt pastāvīgi ūdens monitori, lai mērītu gāzes. Gāzes monitorings tiek izmantots arī akvārija apsaimniekošanā.

Cilvēki, kas analizē nezināmus paraugus, var izmantot izšķīdušās gāzes mērījumus, lai savāktu datus par paraugu un tā izcelsmi. Šādi dati var būt noderīgi visam, sākot no nozieguma vietā ņemto šķidrumu paraugu identificēšanas līdz dabas parādību izpētei. Lai noteiktu gāzu līmeni šķīdumā un noteiktu, kuras gāzes ir iesaistītas, var izmantot vairāku veidu laboratorijas iekārtas.