Kas ir jonu savienojumi?

Jonu savienojumi ir ķīmiski savienojumi, kurus saista atsevišķi uzlādētu jonu atomu elektriskie lādiņi. Parasti jonu savienojums sastāv no pozitīvi lādētiem metāliem un negatīvi lādētiem nemetāliem, un tie veido kristāliskas struktūras. Parastais sāls — NaCl — ir viens no visizplatītākajiem dabā sastopamajiem jonu savienojumiem, kas bāzes formā sastāv no saites starp pozitīvi lādētu nātrija metāla atomu un negatīvi lādētu hlora atomu.

Jonu savienojumu īpašības ietver to veidošanos kristālu režģa struktūrās un to ļoti augsto viršanas un kušanas temperatūru. To trauslums arī dod tiem tieksmi saplīst līdzvērtīgos mazākos kristālos, ja tiem tiek trieciens ar pietiekamu spēku. Kristāliski jonu sāļi ir arī ūdenī šķīstoši, un, izšķīduši ūdenī vai tīrā šķidrumā, kausētā stāvoklī, tie ir labi elektrības vadītāji.

Jonu savienojumu nosaukšana vienmēr ir sekojusi tradīcijai vispirms izmantot katjonu jeb pozitīvi lādētu jonu un pielīmēt tam negatīvi lādētā anjona nosaukumu. Tāpēc sāli sauc par nātrija hlorīdu, un citi piemēri ir kālija jodīds, sudraba nitrāts un dzīvsudraba hlorīds. Kopējais pozitīvo katjonu atomu un negatīvo anjonu atomu skaits nav iekļauts nosaukšanas struktūrā, jo jebkurš jonu savienojums līdzsvaro šos lādiņus. Savienojumam, piemēram, sudraba nitrātam ar ķīmisko formulu AgNO3, nitrātu grupai nav nepieciešams daudzskaitlis. Tomēr jonu elementi, piemēram, dzelzs, kuriem var būt divi vai trīs pozitīvs lādiņš, parasti tiek apzīmēti, atsaucoties uz šo lādiņu, piemēram, Fe+2 sauc par dzelzi (II).

Savā dabiskajā formā jonu savienojumi nekad nav strikti jonu vai neitrāli, un tiem bieži ir zināma kovalences pakāpe — elektronu sadale starp dažādiem atomu enerģijas apvalkiem. Elektronegativitāte ietekmē to, cik spēcīgs ir negatīvais lādiņš jonu savienojumos, un Polinga skalā fluors ir novērtēts kā elektronegatīvākais elements ar vērtējumu 4.0. Citi elementi, piemēram, cēzijs, ir vismazāk elektronegatīvi 0.7 līmenī. Šo dažādo elektronegativitātes līmeni izmanto, lai palīdzētu definēt kovalentās un jonu saites. Neviena elektronegativitātes atšķirība starp saistītajiem atomiem atspoguļo tīru, nepolāru kovalento saiti, savukārt liela elektronegativitātes atšķirība ir jonu saite.

Metāli dabā ir sastopami jonu savienojumu veidā. Tas ir tāpēc, ka metāli lielā mērā reaģē ar oglekli un skābekli ūdens klātbūtnē, kā arī ar tādiem elementiem kā sērs, fosfors un silīcijs. Tāpēc metālu attīrīšana parasti sākas ar jonu savienojumu, piemēram, sulfīdu, fosfātu, karbonātu un visbiežāk oksīdu ieguvi, lai iegūtu tīrus elementārus metālus, ko var izmantot rūpniecībā.