Kas ir katedrāle?

Katedrāle ir baznīcas ēka, ko vada bīskaps, un tātad diecēzes centrālā baznīcas ēka, lielākās baznīcas administratīvā vienība. Tas ir atrodams hierarhiskās kristiešu konfesijās, piemēram, katoļu un anglikāņu baznīcās. Ēka bieži, lai gan ne vienmēr, ir liela, iespaidīga celtne, lai gan ne visas lielās, iespaidīgās baznīcas ēkas patiesībā ir katedrāles.

Vārds ir saīsināts no termina katedrāles baznīca, kurā tas tiek lietots kā īpašības vārds. Tā ir baznīca, kurā atrodas bīskapa katedra — latīņu valodā “krēsls”. Senajā pasaulē krēsls bija gan skolotāja, gan maģistrāta simbols, un tāpēc tas bija ideāli piemērots bīskapa varas un pienākumu reprezentēšanai.

Tas, kas padara ēku par katedrāli, ir bīskapa klātbūtne, nevis kaut kas raksturīgs pašai struktūrai. Tāpēc baznīcas ēka var iegūt vai zaudēt šo statusu. Dažas tika celtas kā katedrāles, bet citas nebija. Baznīcu ēkas, kas zaudējušas savu statusu, sauc par protokatedrālēm. Turklāt baznīcas ēka var īslaicīgi kalpot kā katedrāle, un tādā gadījumā to sauc par pro-katedrāli.

Katoļu baznīcā katedrāles sistēma ir sarežģītāka nekā viena baznīca, kas pārvalda katru diecēzi. Dažās diecēzēs ir kopkatedrāles, kurām ir kopīga autoritāte. Papildus vienkāršajai katedrāles baznīcai ir arī baznīcas ar pieaugošu autoritātes un cieņas līmeni: metropolitiskā baznīca, primārā baznīca un patriarhālā baznīca, no kurām katra pārvalda visas katedrāles un citas baznīcas, kas atrodas zemāk hierarhijā savā jurisdikcijā.

Lai gan katedrālēm nav jābūt sarežģītām ēkām, daudzas tādas ir, jo tās bieži tiek būvētas, lai vizuāli norādītu uz baznīcas spēku un godību. Tāpēc šīs struktūras ir vienas no lielākajām, skaistākajām un visvairāk apmeklētajām baznīcu ēkām pasaulē, un tās parasti ir galvenais orientieris pilsētās, kuras tās aizņem.