Kas ir marksistiskā socioloģija?

Marksistiskā socioloģija ir brīvi definēta socioloģijas nozare, kas veicina kapitālisma ideju, kas balstās uz zinātniski pamatotiem taisnīgas bagātības sadales principiem. Tautas ir izmantojušas politisko un socioloģisko skatījumu uz pašu marksismu, piemēram, ar komunistisko modeli, ko bijušās Padomju Savienības piekopa marksisma-ļeņinisma ideoloģijai, lai veicinātu dažādus principus, kurus pats Kārlis Markss neatbalstīja. Tas padara marksistiskās socioloģijas definēšanu arvien grūtāku, jo tādās rietumu valstīs kā ASV šis jēdziens bieži tiek attiecināts uz plašu radikālu politisko uzskatu klāstu. Valstis ar iesakņojušos sociāldemokrātisko politiku, piemēram, Eiropas sektorā, marksistisko socioloģiju bieži uzskata par komunisma formu, un citi viedokļi to parasti ir klasificējuši kā vēsturiskā materiālisma veidu.

Redukcionistiskās pieejas, lai izprastu marksistiskās socioloģijas būtību, to definē kā konfliktu teorijas veidu. Konfliktu teorija ir socioloģiska teorija, kas uzsver ideju, ka vadība un ekonomiskā labklājība rodas tiešā konfliktā starp indivīdiem, lai dominētu un ietekmētu viens otru. Šķiet, ka tas tomēr ir pretrunā paša marksisma pamatprincipam, kas veicina strādnieku šķiras vienlīdzību, kas vairāk atbilst vienprātības teorijai. Konsensa teorija ir tiešā pretstatā konfliktu teorijai un veicina domu, ka sabiedrības uzplaukst visvairāk, ja tās panāk vienprātību par pamatpatiesībām. Tomēr viens no marksisma pamatprincipiem ir darba un kapitāla interešu cīņas apraksts ekonomikā, kas atbilst konfliktu teorijas pieejām kultūras izaugsmei.

Marksisma socioloģijā socioloģijas studijas atšķiras ar to, ka daudzi cilvēki šo pieeju uztver pārāk burtiski. Lai gan socioloģijas apguve var būt akadēmisks uzdevums, tās principu piemērošana reālajā pasaulē var būt problemātiska. Daži sociologi uzskata, ka marksistiskā socioloģija patiesībā ir pieeja tīram, zinātniskam mērķim par to, kā ideālā gadījumā funkcionētu kapitālistiskā ekonomika. Daudzos aspektos tā ir pašreizējo kapitālisma sistēmu nepilnību kritika, bet ne praktisks modelis, ko var izmantot to labošanai. Socioloģijas joma arī šķērso daudzas starpdisciplināras barjeras, lai tā būtu pilnīga, un marksistiskā socioloģija tiek uzskatīta par vislabāk definējamu, izmantojot papildu izpratni, kas iegūta arī ekonomikā, politoloģijā un vēsturē.

Marksistiskās socioloģijas pamatuzskati balstās uz vēsturisko materiālismu. Vēsturiskais materiālisms apgalvo, ka visas cilvēku sociālās izpausmes un struktūras, sākot no ģimenes pamata sociālās vienības līdz mākslas darbiem un valdības iestādēm, ir balstītas uz ekonomiskajām vajadzībām un tās tieši ietekmē šķiru cīņas starp iedzīvotājiem. Šie uzskati ir pārtulkoti marksistiskajā socioloģijā, lai ietvertu idejas par strādnieku šķiras emancipāciju un zinātnisko zināšanu praksi vai to tiešu izmantošanu, lai sniegtu labumu iedzīvotājiem, jo ​​tie tiek atklāti. Tāpēc kapitālistiskā attīstība ir nesaraujami saistīta ar sociālo šķiru, un jo vairāk šīs divas arēnas atšķiras, jo lielāka ir ekonomiskās krīzes un revolūcijas iespējamība.