Kas ir nepaklausība?

Nepaklausība ir atteikšanās izpildīt priekšnieka dotas pavēles. Lai gan šis jēdziens bieži tiek saistīts ar militāro jomu, kur var būt bargi sodi par atteikšanos izpildīt pavēles, jo tas apdraud hierarhisko struktūru, tas var notikt arī darba vietā. Saskaņā ar darba tiesību aktiem ir iespējams atlaist darbiniekus, kuri pastāvīgi atsakās darīt to, ko viņiem liek.

Ir vairākas pazīmes, kurām jābūt klāt, lai situāciju varētu uzskatīt par nepaklausību. Pirmais ir tas, ka rīkojumam nepārprotami ir jābūt rīkojumam mutiska vai rakstiska paziņojuma veidā, kas ietver dažas frāzes “šis ir rīkojums” variācijas. Kāds, kurš saka “būtu jauki, ja kāds sagatavotu šo ziņojumu”, neizdod rīkojumu; kāds, kurš saka: “Mrs. Džouns, es jums pavēlu sagatavot šo ziņojumu” izsaka skaidru rīkojumu.

Turklāt rīkojumam jābūt pareizam, un tas nedrīkst pārkāpt darbinieka līgumu vai likumu. Ja pasūtījums nav pareizs, nav pienākuma to izpildīt.

Tiešā nepaklausībā darbinieks mutiski atsakās izpildīt rīkojumu vai skaidri norāda, ka rīkojums netiks izpildīts. Netieša nepaklausība ietver pasūtījuma neizpildīšanu, skaidri nenorādot, ka pasūtījums netiks izpildīts. Dažreiz cilvēki atsakās no pasūtījuma, jo uzskata, ka tas ir neētisks vai nelikumīgs. Ja vēlāk izrādīsies, ka tas tā nav, viņi var tikt sodīti par noteikumu neievērošanu.

Lai kādu varētu atstādināt par šo uzvedību, darba devējam ir jādokumentē pagātnes vēsture ar mutiskiem un rakstiskiem brīdinājumiem par rīkojumu neievērošanu un sekām. Šo informāciju vēlāk var izmantot, lai pierādītu, ka darbinieks apzinājās faktu, ka viņa darīšana tiek uzskatīta par nepaklausību, un ka darbinieks tika brīdināts par atlaišanas risku, ja uzvedība turpināsies.

Darba vietā tādas darbības kā trauksmes celšana nav nepaklausība. Trauksmes cēlēji ir cilvēki, kuri uzskata, ka notiek nedroša vai nepārdomāta situācija, un anonīmi vai publiski par to runā. Tie ir aizsargāti ar likumu, jo tie aizsargā darba vietas drošību. Tāpat cilvēkiem, piemēram, arodbiedrību pārvaldniekiem, ir atļauts apšaubīt rīkojuma pamatotību, pildot arodbiedrības pārstāvja lomu, jo viņi ir līdzvērtīgi vadībai, aizstāvot darbiniekus.