Kas ir radio uztvērējs?

Radio uztvērējs ir elektroniska ierīce, kas uztver pārraidīto signālu, iegūst no tā sākotnējo signālu un pastiprina šo signālu. Signāla iegūšanas procesu sauc par demodulāciju. Piemēram, radiostacija pārraidīs signālu, ko pēc tam uztver uztvērējs. Uztvērējs savukārt atdalīs šo signālu no daudziem citiem un pēc tam atskaņos to caur skaļruņiem. Ir vairāki dažādi signālu veidi, kurus uztvērēju var izstrādāt, lai demodulētu un dekodētu, tostarp skaņas, attēlus un digitālos datus.

Aleksandrs Stepanovičs Popovs 1896. gadā izstrādāja un ieviesa pirmo radio uztvērēju. Tā pamatā bija elektromagnētiskie viļņi, kuru eksistenci pierādīja Džeimss Klerks Maksvels tikai dažus gadus iepriekš 1887. gadā. Pagāja tikai daži gadi, līdz tika izveidota pirmā radio sistēma. spēja pārraidīt sakarus pāri Atlantijas okeānam 1901. gadā. Laikā no tā laika līdz mūsdienām uztvērējs ir piedzīvojis ļoti daudzus tehnoloģiskus sasniegumus. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem bija superheterodīna jeb superheta uztvērēja izgudrojums.

Šie sasniegumi ir ļāvuši radio uztvērējam kļūt kompaktākam, vienlaikus spējot uztvert labākus signālus pārpildītās radio satiksmes apstākļos. Šī satiksme ietver plašu radiofrekvenču klāstu, ko izmanto daudziem mērķiem. Šo frekvenču piemēri ir FM, AM, VHF un UHF, taču ir daudz citu frekvenču, sākot no ārkārtīgi zemām līdz ļoti augstām frekvencēm. Uztvērējs joprojām ir pakļauts daudziem tehnoloģiskiem sasniegumiem, īpaši saistībā ar neseno digitālo signālu izmantošanas pieaugumu. Šie digitālie signāli ir pavēruši ceļu jaunām tehnoloģijām, piemēram, satelīta radio un digitālajai televīzijai (DTV).

Radio uztvērējam var būt ļoti daudz dažādu veidu. Augstas precizitātes audio uztvērējus izmanto mājas stereosistēmās ne tikai, lai klausītos radio pārraides, bet arī lai atšifrētu hi-fi signālus no citiem ievades avotiem, piemēram, DVD atskaņotājiem, Blu-Ray disku atskaņotājiem, vecmodīgiem videomagnetofoniem un citiem. Kristāla radio uztvērējs darbojas ar jaudu, kas tiek saņemta no radioviļņiem. Mērīšanas un telemetrijas uztvērēji mēra un ziņo par plašu datu klāstu, pamatojoties uz saņemtajiem signāliem, un tiek izmantoti zinātniskiem nolūkiem. Citas šķirnes ir sakaru uztvērēji, satelīttelevīzijas uztvērēji, pārnēsājamie tranzistoru radio un radio skeneri.