Kas ir rezistoru tīkls?

Rezistoru tīkls attiecas uz vairākiem rezistoriem, kas konfigurēti noteiktā shēmā. Visbiežāk šajos tīklos tiek izmantoti rezistori, kas savienoti no gala līdz galam sērijveidā; tomēr pastāv vairākas variācijas, kur rezistori ir savienoti paralēli vai sērijveidā paralēli secībā, kas atgādina kāpnes. Visos gadījumos rezistori šajos tīklos darbojas kā sprieguma dalītāji, kas sadala ķēdei pievadīto spriegumu mazākos daudzumos. Praktiski rezistoru tīklus izmanto, lai nodrošinātu daļēju barošanas spriegumu dažādās ķēdēs vai veiktu ciparu-analogās un analogās-digitālās pārveides funkcijas.

Rezistori ir elektroniski komponenti, kas pretojas elektriskās strāvas plūsmai, izkliedējot tās spriegumu veidā, ko sauc par kritienu. Vienkārši sakot, rezistors samazinās procentuālo daļu no ķēdes sprieguma. Šis procents ir vienāds ar noteiktā rezistora vērtību omos, salīdzinot ar ķēdes kopējo pretestību. Piemēram, 10 omu rezistors samazinās 10% no sprieguma ķēdē, kuras pretestība ir 100 omi.

Ja rezistoru tīklā ir pieci 1-oma rezistori, kas ievietoti virknē, un ir pievienots 5 voltu barošanas avots, katrs no pieciem rezistoriem samazināsies par vienu piektdaļu no 5 voltiem vai katrs par 1 voltu. Rezistoru tīkls šādā veidā var nodrošināt daļēju barošanas spriegumu citām ķēdēm. Tā kā sprieguma kritums uz jebkura rezistora ir vienāds ar šī rezistora vērtību omos, salīdzinot ar visas ķēdes pretestību, rezistoru tīklā ir iespējams praktiski jebkurš vēlamais spriegums, kas ir mazāks par pielietoto spriegumu.

Piemēram, ja četri rezistori būtu savienoti virknē, no kuriem trīs mēra 1 omi un ceturtais mēra 2 omi, kopējā ķēdes pretestība būtu 5 omi. Kamēr trīs 1 omu rezistori samazināsies par 1 voltu, 2 omu rezistori samazināsies par 2 voltiem. Ķēdes pievienošana šim rezistoru tīkla punktam nodrošinās 2 voltu strāvas avotu.

Rezistoru tīkliem ir arī citi lietojumi. Ja tā vietā, lai izmantotu punktus starp rezistoriem tīklā, lai nodrošinātu atšķirīgu spriegumu, tie visi tiek izmantoti, lai nodrošinātu vienādu spriegumu, tīklu var izmantot, lai pārveidotu analogos signālus digitālā informācijā. To panāk, pievienojot digitālos vārtus katram tīkla sprieguma punktam. Kad tiek pielietots analogais signāls, sprieguma dalīšana atkarībā no ieejas signāla, ko digitālie vārti nolasa kā ieslēgtu vai izslēgtu, radīs pieaugošu augstu vai zemu spriegumu sēriju. Pēc tam vārti nosūtīs šo informāciju uz citām shēmām kā vieniniekus vai nulles, pārvēršot analogo signālu digitālā informācijā.

Rezistorus var arī konfigurēt sērijveidā paralēli, ko sauc par R-2R tīklu. Šajā konfigurācijā digitālie vārti ievada augstu vai zemu spriegumu, kas apzīmē vieniniekus un nulles punktos starp rezistoriem tīklā. Tādējādi kopējais sprieguma kritums tīklā esošajos rezistoros mainās proporcionāli kopējai ievadei, nevis vienkārši ieslēdzas un izslēdzas ar atsevišķām digitālajām ieejām. Šāda veida tīklu izejas ir pastāvīgi mainīgi analogie signāli, kas izveidoti no digitālajām ieejām.
Rezistoru tīkli tiek plaši izmantoti elektronikā. Lai gan tos izmanto digitālā-analogā un analogā-digitālā konvertēšanai, tos biežāk izmanto kā vienkāršus sprieguma dalītājus jaudas funkcijām. Tādā veidā rezistoru tīkli palīdz piegādāt dažādus spriegumus pēc vajadzības daudzām dažādām ķēdēm dažādās ierīcēs.