Kas ir Salutators?

Sveicinātājs ir absolvēšanas klases dalībnieks, kuram ir nākamā augstākā vidējā atzīme (GPA) aiz sludinātāja vai sludinātājiem. Tradicionālajās izlaiduma ceremonijās sveicinātājs saka runu pirms sveicinātāja. Termins “sveicinošs” patiesībā nozīmē sveicienu vai ievadvārdu, turpretim “slavinošs vārds” attiecas uz atvadām. Tādējādi termini “sveicinātājs” un “vadiktors” ir atvasināti no šo personu tradicionālajām lomām izlaiduma ceremonijā. Vairāk nekā viena persona var saņemt katru apzīmējumu, ja viņu vidējā atzīme ir vienāda.

Apzīmējums par sveicinātājiem un sveicinātājiem ir visizplatītākais ASV un citās Rietumu valstīs. Tos bieži izvēlas no visas skolas, īpaši vidusskolas, absolventu klases. Universitātēs un citās lielajās skolās, kurās ir dažādas disciplīnas, dažādām disciplīnām var izvēlēties atsevišķus sveicējus un sveicējus, īpaši, ja tiek rīkotas atsevišķas izlaiduma ceremonijas. Katrai ceremonijai izvēloties vienu vai vairākus sveicējus un sveicējus, cilvēki ceremonijā var pildīt tradicionālās runāšanas lomas.

Salutatora loma izlaiduma ceremonijā

Papildus sveiciena runai, sveicēja loma izlaiduma ceremonijā var ietvert iepazīstināšanu ar citiem runātājiem, piemēram, sludinātāju vai sludinātājiem, skolu administratoriem, absolventiem, kuri ir uzaicināti piedalīties, vai īpašu viesi, kas ir uzaicināts teikt uzrunu. runa absolventu klasei. Sveicinātājs var arī paziņot vai pasniegt balvas vai apbalvojumus absolventiem par izcilību akadēmiskajā, vieglatlētikā vai citās ārpusskolas aktivitātēs. Viņam vai viņai var arī lūgt piedāvāt piemiņas zīmi ikvienam, kas saistīts ar skolu un kurš ir aizgājis mūžībā šajā semestra laikā, piemēram, studentiem vai mācībspēkiem, vai arī viņš var godināt iedvesmojošus studentus, absolventus, mācībspēkus, kopienas vadītājus vai labvēļus.

Dažās izlaiduma ceremonijās sveicinātājs var piedāvāt lūgšanu vai svētību. Visbiežāk tas notiek izlaiduma ceremonijās, ko rīko privātskolas, kas ir saistītas ar reliģiju vai reliģisku iestādi. Daudzas valsts skolas ir atteikušās no lūgšanu izmantošanas skolas funkciju laikā, lai gan dažas skolas atļaus pamata, nekonfesionālas lūgšanas.

Varētu apsvērt vairāk nekā atzīmes
Lai gan atzīmes ir galvenais noteicošais faktors, izvēloties gan sveicēju, gan sveicēju, var ņemt vērā arī citus elementus. Var apsvērt arī ārpusskolas aktivitātes, uzvedību un labdarību un sabiedrisko darbu. Skolēnu, kurš saņem sveiciena vai sveicēja godu, mēdz uzskatīt par paraugu, tāpēc par svarīgu tiek uzskatīts piemērs, ko viņš rāda pārējai klasei un audzēkņiem. Dažos gadījumos studentiem, kuri ir pārkāpuši noteiktus noteikumus vai citādi nav izpildījuši noteiktas prasības vai standartus, var netikt ļauts strādāt par sveicējiem vai sveicējiem neatkarīgi no viņu GPA ranga absolvēšanas klasē.