Kas ir ūdeņraža tehnoloģija?

Ūdeņraža tehnoloģija ietver vairākus lietojumus, kuros ūdeņradis izmanto kā enerģijas avotu. Ūdeņradi var izmantot tradicionālā fosilā kurināmā vietā, lai darbinātu automašīnas, apsildītu ēkas un apgādātu tās ar enerģiju, kā arī jaunākos izstrādēs, piemēram, enerģijas uzkrāšanā. Ūdeņraža gāze ir tīri degoša degviela, kas kā sadegšanas produktus ražo enerģiju un ūdeni. Tomēr biežāk kurināmā elementi izmanto ķīmisku reakciju starp ūdeņradi un skābekli, lai ražotu elektroenerģiju. Ūdeņraža tehnoloģijas var ietvert jebkuru no šiem lietojumiem vai attiekties uz plašākām jomām, piemēram, ūdeņraža ražošanu, transportēšanu un piegādi.

Viena veida ūdeņraža tehnoloģiju, ko sauc par degvielas elementu, var izmantot, lai darbinātu automašīnas, sabiedriskā transporta transportlīdzekļus un ēkas. Kurināmā elementi ražo elektroenerģiju kā galveno produktu un ūdeni un skābekli kā blakusproduktus. Tradicionālās degvielas, piemēram, benzīns un ogles, rada siltumenerģiju, kas darbina dzinēja virzuļus vai spēkstacijas turbīnu. Kurināmā elementi palielina efektivitāti, jo tie ražo elektroenerģiju tieši un zaudē daudz mazāk enerģijas siltuma zudumu dēļ. Tie arī ievērojami samazina piesārņojošo vielu, piemēram, oglekļa dioksīda un cieto daļiņu veidošanos, kas pasliktina gaisa kvalitāti.

Ūdeņraža degvielas šūnā būtībā ir divas kameras, no kurām viena satur ūdeņradi un viena satur skābekli. Kameras ir sadalītas ar membrānu. Membrāna novirza ūdeņraža elektronus, kas citādi šķērsotu membrānu, caur ārējo ķēdi. Automašīnas gadījumā šī ķēde darbotos ar elektromotoru, apgādājot automašīnu ar elektroenerģiju. Pēc tam elektroni atgriežas otrā kamerā un galu galā tiek atbrīvoti ūdens molekulās.

Ūdeņraža tehnoloģija tiek uzskatīta arī par efektīvu enerģijas uzkrāšanas metodi. To var izmantot kopā ar parastajiem enerģijas avotiem, piemēram, oglēm, vai jaunākām enerģijas alternatīvām, piemēram, vēja vai saules enerģiju. Ūdeņradi varētu uzglabāt kā gāzi, lai izlīdzinātu vēja un saules enerģijas ražošanu, ko nevar rēķināties ar elektrības ražošanu mierīgās vai mākoņainās dienās. Tradicionālās spēkstacijas varētu izmantot ūdeņraža tehnoloģiju, lai uzglabātu enerģiju dienās, kad pieprasījums pēc elektroenerģijas ir visaugstākais.

Ņemot vērā ūdeņraža tehnoloģiju potenciālu ēku un energoapgādes māju, kā arī automašīnu apsildēšanā, daži uzskata, ka ir iespējama uz ūdeņradi balstīta enerģijas ekonomika. Šādai sistēmai būtu nepieciešamas jaunākas transportēšanas un uzglabāšanas metodes, kā arī degvielas uzpildes stacijas automašīnām, kas izmanto ūdeņradi kā enerģijas avotu. Tas ir tāpēc, ka ūdeņradis kā gāze, visticamāk, būs jāsaspiež vai jākondensē, lai to varētu uzglabāt vai transportēt.