Cik daudz enerģijas ģenerē saule?

Mūsu Saule kosmosā iesūknē aptuveni 386 miljardus gigavatu, galvenokārt elektromagnētiskā starojuma veidā. Salīdzinājumam, liels kodolreaktors ģenerē aptuveni 1 gigavatu, un globālais enerģijas patēriņš ir daži tūkstoši gigavatu. Šī enerģijas izvade ir raksturīga zvaigznei, kas ir tādas pašas klases kā mūsu Saule.
Pirms kodolenerģijas atklāšanas zinātnieki Sauli iztēlojās kā degošas vielas bumbu. Tā kā Saule ir tik liela, teorētiski tā varēja sastāvēt no parastas vielas degšanas stāvoklī, taču šī degšana varēja ilgt tikai dažus desmitus tūkstošus gadu, pirms viela būtu pilnībā izsmelta. Šodien mēs zinām, ka Sauli darbina kodolenerģija.

Saules kopējā enerģijas izlaide lēnām samazinās, jo tā sakausē kopā vieglo elementu kodolus un paliek ar nekausējamu, smagāku vielu. Galu galā šī jauda samazināsies tik strauji, ka kodolsintēzes sprādzienbīstamo enerģiju pārspēj pievilcīgais gravitācijas spēks, un zvaigzne sabruks. Siltums, kas rodas no sabrukšanas, liks mūsu Saules diametram paplašināties līdz Marsa orbītas izmēram.

Tikai neliela Saules enerģijas daļa nokrīt uz mūsu Zemi, tomēr šī enerģija ir atbildīga par gandrīz visu dzīvo būtņu darbību uz planētas. Plaši tiek uzskatīts, ka mūsu civilizācijai attīstoties, tā sāks izmest netīro fosilo kurināmo par labu tīrākai un galu galā bagātīgākai saules enerģijai.

Saules enerģijas izlaide nav pilnīgi nemainīga. Saules uzliesmojumi un saules plankumu aktivitāte rada nelielas atšķirības gaismas daudzumā, kas tiek raidīts uz āru. Ir izteikti pieņēmumi, ka 17. gadsimta pazeminātas saules plankumu aktivitātes periods, Maundera minimums, varētu būt izraisījis karstuma samazināšanos Eiropā, ko sauc par mazo ledus laikmetu. Ir arī izskanējusi teorija, ka Saules enerģijas izlaide kopš Saules sistēmas veidošanās ir palielinājusies par aptuveni 40%.