Kā atpazīt teikumus ar personificēšanu?

Teikumi ar personifikāciju ir pilnīgas gramatiskas konstrukcijas, kurās objekts vai abstrakta ideja ir aprakstīta kā ar cilvēka īpašību vai cilvēka darbību. Tiek uzskatīts, ka tādi objekti vai abstrakcijas, kam piešķirtas cilvēka iezīmes vai darbības, ir “personificēti”. Lai atpazītu teikumus ar personifikāciju, vispirms teikumā jāmeklē objekts, radījums vai abstrakta ideja un jāpārbauda, ​​kā šī teikuma daļa ir aprakstīta. Ja tas ir aprakstīts ar terminiem, kas parasti tiek lietoti cilvēkiem, nevis aprakstītā objekta veidam, iespējams, tiek izmantota personifikācija. No otras puses, objekts, kas aprakstīts tikai tā fizisko īpašību izteiksmē, bez jebkāda cilvēka savienojuma mēģinājuma, visticamāk, nav personificēts.

Vairāk nekā vienkārši piedāvājot skaidru objekta vai abstrakcijas aprakstu, teikumi ar personifikāciju sniedz lasītājam jaunu skatījumu uz ideju vai lietu vai kaut ko, kam pēc būtības nav emociju, piesūcina ar kādu emocionālu efektu. Var viegli atpazīt teikumus ar personifikāciju, meklējot emocionāli uzlādētu valodu, kas attiecas uz nejūtīgiem, necilvēcīgiem objektiem vai jēdzieniem. Lai gan “karstajā, spožajā saulē” nav personifikācijas, personifikācija tiek izmantota “audzinošajā, mīlošajā saulē”. Temperatūras un spilgtuma apraksti nav īpaši raksturīgi cilvēkiem, savukārt “mīlēšana” un “kopšana” var tikt uzskatīta par ļoti cilvēciskām īpašībām. Jo īpaši šie apraksti kalpo, lai piešķirtu saulei zināmas mātes īpašības, kas ir izplatīta tendence literatūrā.

Personifikāciju var izmantot dzejā vai prozā, lai gan tas ir īpaši izplatīts dzejā. Īpaši izplatīta tā ir dzejā, kuras mērķis ir pagodināt dabu vai kādu dievišķu principu. Teikumi ar personifikāciju šādos darbos bieži attiecas uz vēja dziedāšanu, lietus čukstiem un kokiem, kas sniedzas pret debesīm. Piešķirot dabas aspektiem šīs cilvēciskās īpašības, rakstnieks var radīt ainu, kurā pašai dabiskajai pasaulei piemīt cilvēciskas īpašības. Šīs īpašības mēdz izmantot, lai slavinātu dabu vai parādītu, ka pat daba pati slavē kādu dievišķu elementu.

Jāskatās arī gadījumi, kad dabas elementi tiek likti šķist draudīgi, meklējot teikumus ar personifikāciju. Objektīvi aprakstītā daba mēdz būt spēcīgs, bet bezpersonisks spēks. Tomēr dažās situācijās dabas elementi var būt diezgan biedējoši; tas bieži tiek paziņots, izmantojot teikumus ar personifikāciju. Vējš “kliedz”, vētra “plīst cauri nakti”, un koku zariem ir “spīles rokas”. Meklējot iezīmes, kas padara aukstos, bezpersoniskos dabas elementus personiskākus un cilvēciskākus, ir labs veids, kā atpazīt teikumus ar personifikāciju.