Kā tiek vākta tautas skaitīšanas informācija?

Tautas skaitīšana ir informācijas apkopošana par cilvēku grupu. Tautas skaitīšanas informācija parasti tiek vākta, lai iegūtu dažus datus, kas attiecas uz iedzīvotājiem kopumā. Ideālā gadījumā informāciju ievāc no katras mājsaimniecības, lai gan tas ne vienmēr ir iespējams. Tautas skaitīšanas informāciju vāc īpaši apmācīti darbinieki.
Tautas skaitīšanas galvenais iemesls ir iegūt skaitli par pieaugošo iedzīvotāju skaitu. Parasti tautas skaitīšana tiek veikta reizi desmit gados. Dažas valstis un reģioni piedzīvo būtiskas izmaiņas tikai vienas desmitgades laikā. Iedzīvotāju skaita pieaugums var būt ļoti atšķirīgs, un tas var nebūt saistīts tikai ar dzimstību. Iedzīvotāju skaitu ietekmē arī sociālie un ekonomiskie faktori.

Informācija par tautas skaitīšanu ir valsts nozīme, un tai ir jāiesaista visi tajā valstī, kurā tā notiek. Parasti ir noteikts skaitīšanas datums, un visa informācija ir jāsavāc līdz tam. Tautas skaitīšana ir milzīgs uzdevums, un ir jāņem vērā daudzi jautājumi. Pirmais jautājums ir noteikt, kāda informācija ir nepieciešama.

Lai apkopotu tautas skaitīšanas informāciju, novada teritorijas tiek sadalītas uzskaites iecirkņos. Katram atsevišķam rajonam tiek nozīmēts tautas skaitīšanas intervētājs. Intervētājs ir apmācīts pilnībā izprast katru vajadzīgās informācijas aspektu. Mēneša laikā pirms tautas skaitīšanas intervētājs sāk provizoriskos uzskaitījumus. Intervētājs apmeklēs katru ēku sev piešķirtajā rajonā un ātri un precīzi aizpildīs tautas skaitīšanas anketas.

Kad anketas ir aizpildītas, tās tiek nogādātas galvenajā tautas skaitīšanas birojā, lai tās pārbaudītu un kodētu. Pēc tam skaitīšanas informācija ir gatava ievadīšanai datoros, kas var ģenerēt nepieciešamo statistiku. Sniegtās statistikas kvalitāte ir atkarīga no aizpildīto anketu daudzuma, kā arī no anketu kvalitātes. Ja atbildes ir sniegtas godīgi un bez aizspriedumiem, tad statistika to atspoguļos.

Daudzi cilvēki bieži uztraucas, ka tautas skaitīšanas informāciju var izmantot citiem mērķiem. Anketās sniegtā informācija ir pilnībā konfidenciāla. ASV to aizsargā Statistikas likums. Nevienam tautas skaitīšanā iesaistītajam nav atļauts sniegt nekādu informāciju. Visi skaitīšanas darbinieki nodod slepenības zvērestu un nekādā gadījumā neizpaudīs rīcībā esošo informāciju.