Kāda ir atšķirība starp līdzjūtību un līdzatkarību?

Atšķirība starp līdzjūtību un līdzatkarību ir atkarīga no tā, kā cilvēks uztver sevi. Līdzjūtīgiem cilvēkiem piemīt spēja iejusties un just līdzi citu ciešanām, vienlaikus uzņemoties atbildību par savām vajadzībām. Līdzatkarīgi indivīdi izvirza citu jūtas augstāk par sevi, noliekot malā savas vajadzības, lai kalpotu kādam citam. Viena pieņemtā teorija saista līdzjūtību un līdzatkarību ar robežu noteikšanu un citu noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Līdzatkarīgi cilvēki parasti nenosaka sev personīgās robežas un nevar atpazīt citu noteiktās robežas. Viņu uzvedība ir balstīta uz upurēšanos un apzinātu pienākumu palīdzēt citiem atrisināt viņu problēmas. Viņi parasti strādā, lai pasargātu citus no uzvedības sekām un dara to citu labā, ko spēj izdarīt paši. Līdzjūtību un līdzatkarību var izskaidrot kā pretstatus, jo līdzjūtīgi indivīdi kontrolē savu dzīvi un ļauj citiem darīt to pašu.

Ja cilvēks nenosaka personīgās robežas vai nav par tām pārliecināts, viņš var nejusties droši. Viņam var būt spēcīga vēlme kādam palīdzēt, neskatoties uz viņa paša neapmierinātajām vajadzībām. Līdzatkarīgi cilvēki parasti orientējas uz cilvēkiem, kuri ir jāglābj un jāaizsargā. Viņiem ir jābūt vajadzīgiem, un viņi var ciest no zemas pašcieņas.

Cilvēks, kurš rūpējas par savām vajadzībām un labklājību, var izjust empātiju pret citiem, neupurējot personiskās robežas. Viņam varētu būt spēja kādam palīdzēt, negaidot neko pretī, jo līdzjūtīgais cilvēks parasti ievēro citu personīgās robežas, ļaujot viņiem kļūdīties un attīstīt prasmes tikt galā. Līdzjūtība dažādās reliģijās tiek uzskatīta par vērtīgu tikumu kā cilvēka centieni izbeigt ciešanas.

Daži psihologi uzskata, ka veids, kā cilvēki attīsta līdzjūtības un līdzatkarības iezīmes, ir atkarīgs no tā, vai viņi veicina savu izaugsmi. Tie, kas uzņemas personīgu atbildību par savu laimi, parasti spēj izjust empātiju pret citiem veselīgā veidā. Cilvēkiem ar līdzatkarīgu personību var trūkt līdzjūtības pret sevi, tāpēc viņi nespēj izrādīt patiesu līdzjūtību citiem.

Līdzatkarības pazīmes ietver vēlmi darīt citus laimīgus un saglabāt mieru neatkarīgi no izmaksām. Līdzatkarīgs cilvēks var ticēt, ka citi viņam ir parādā, un dusmoties, mēģinot novērst savus trūkumus. Viņš parasti vēlas, lai viņš patiktu citiem, un darīs visu, kas nepieciešams, lai iegūtu apstiprinājumu, pat ja tas nozīmē atstāt novārtā sevi.