Kāda ir PTSD ietekme uz attiecībām?

Posttraumatiskā stresa traucējumi (PTSD) gandrīz vienmēr rada stresu attiecībām, taču precīza PTSD ietekme uz attiecībām ir atkarīga no daudziem dažādiem mainīgajiem lielumiem. Piemēram, PTSD var izraisīt vairāki dažādi notikumi, un tas var arī izpausties dažādos veidos. Attiecību īpašības un abu pušu izpratne par grūtībām dzīvot ar PTSS var arī noteikt, kā šis traucējums ietekmē attiecības. PTSD var izraisīt attiecību izjukšanu, taču ar ievērojamu piepūli un izpratni PTSD ietekmi uz attiecībām var samazināt un kontrolēt.

Viena no vissvarīgākajām lietām, kas jāapzinās, novērtējot PTSD ietekmi uz attiecībām, ir tas, ka notikums, kas izraisīja šo traucējumu, var noteikt tā ietekmi noteiktās situācijās. Piemēram, PTSD, kas rodas izvarošanas rezultātā, var ļoti apgrūtināt seksuālās attiecības. Cilvēki, kuri cieš no PTSD pēc atgriešanās no kara, var būt vardarbīgi pret saviem partneriem vai nobijušies tādu iemeslu dēļ, kurus viņi nevar izskaidrot. Pareiza šī traucējuma diagnosticēšana var palīdzēt noteikt, kā samazināt sekas, pirms tās kļūst bīstamas.

Dažas no PTSD bieži sastopamajām sekām attiecībām ir emocionāla atslāņošanās, atkarība un dusmas. Tie var ļoti apgrūtināt dzīvi abiem partneriem, izraisot turpmāku vilšanos un trauksmi. Ģimenes attiecībās cilvēku ar PTSS bērni var nespēt saprast, kāpēc vecāki rīkojas noteiktā veidā. Atkāpšanās no situācijas un visu pušu izglītošana par traucējumiem var palīdzēt mazināt dažas no šīm sekām.

Dažos gadījumos PTSD var likt personai pilnībā pārtraukt attiecības bez brīdinājuma. Šādos gadījumos citi attiecībās esošie cilvēki var pat nezināt, kas ir izraisījis attiecību pārtraukšanu. Kad PTSS izraisa personas atkāpšanos, nav atbalsta grupas vai cilvēku, kas pamanītu personas nopietnu vajadzību pēc palīdzības. Tas var būt ļoti bīstami gan cietušajam, gan jebkuram tuviniekam, lai gan dažos gadījumos atšķirtība var nodrošināt cietušajam nepieciešamo telpu, lai rastu iekšējo mieru.

Lai gan PTSD ietekme uz attiecībām gandrīz vienmēr ir negatīva, daži cilvēki uzskata, ka kopīga darbība nopietnas veselības problēmas risināšanā galu galā satuvina cilvēkus. Darbs ar PTSD var būt sarežģīts, taču tas parāda lielu uzticību attiecībām un var nostiprināt emocionālo saikni. Izpratne par to, kas ir PTSD, var palīdzēt abiem partneriem samazināt vainu un satraukumu attiecībās, kas var palīdzēt novērst attiecību iziršanu.