Kādas ir dažādas kvalitātes kontroles metodes izglītībā?

Kvalitātes kontrole (QC) ir process, ko veic, lai nodrošinātu, ka darbības standarti un mērķi ir reāli un tiek izpildīti. Izglītībā kvalitātes kontrole ir svarīgs jautājums, jo vecāki, skolēni un pedagogi vēlas nodrošināt, lai visi skolēni saņemtu atbilstošu apmācību nākotnei. Izglītībā ir daudzas kvalitātes kontroles metodes, tostarp standartizēta pārbaude, mācību pārskatīšana un apmācība.

Izglītības kvalitātes kontrole parasti sākas ar skolas standartu veidošanu. Tās var būt iestādes, rajona, valsts vai valsts vadlīnijas, kas nosaka, kas skolēnam jāzina līdz katras klases beigām. Piemēram, kvalitātes kontroles standarts var prasīt, lai visi skolēni būtu apguvuši un nokārtojuši ģeometriju līdz desmitajai klasei. Kvalitātes kontroles standarti nosaka arī vadlīnijas attiecībā uz izglītības prasībām skolotājiem, piemēram, derīgu pedagoģisko apliecību. Kad skolas standarti ir noteikti, uzraudzības padome var īstenot izmeklēšanas ciklu, politikas izmaiņas un papildinājumus, kā arī ieviešanu, kas nodrošina, ka skola atbilst tās standartiem.

Viena no izglītības kvalitātes kontroles metodēm ir standartizēta pārbaude. Katras klases skolēniem tiek uzdots tests, kas mēra viņu spējas nepieciešamajos priekšmetos, piemēram, pareizrakstībā, lasīšanas izpratnē un matemātikā. Šos testus bieži pārvalda trešās puses uzņēmums, un tie nav daļa no parastā vērtēšanas procesa. Standartizēti testi ļauj skolu iestādēm uzzināt skolēnu izglītības līmeni salīdzinājumā ar esošo standartu. Ja kādai vecuma grupai vai klasei ir grūtības noteiktā ieskaites jomā, var īstenot pasākumus, lai uzlabotu nodarbības šajā jomā.

Skolotāju pārskatīšana ir vēl viena svarīga kvalitātes kontroles metode izglītībā. Daudzos reģionos skolotājus periodiski novēro kvalitātes kontroles eksperti, kolēģi vai skolas vadība, lai novērtētu viņu panākumus kvalitātes standartu izpildē. Nosakot skolotāja sniegumu, novērotāji var intervēt skolēnus, pārbaudīt pēdējās dotās atzīmes un spriest, vai klasē izmantotās metodes patiešām uzlabo izglītību. Daudzu dažādu taktiku izmantošana skolotāja snieguma līmeņa noteikšanai bieži tiek uzskatīta par ļoti svarīgu; skolotāji, kas novērtēti, pamatojoties tikai uz standartizētu testēšanu, var izlaist svarīgas mācīšanās jomas, kuras nevar izmērīt ar testiem.

Studentu, skolotāju un vecāku atsauksmju uzklausīšana dažkārt ir svarīga izglītības kvalitātes kontroles sastāvdaļa. Skolotāji var sniegt skaidru priekšstatu par to, kā konkrētai klasei klājas grūtībās vai gūst panākumus, savukārt skolēni bieži vien ir pilni ar vērtīgu informāciju par to, kā skolotāji pārvalda klasi un kā to varētu uzlabot. Rūpīga uzmanības pievēršana atsauksmēm var palīdzēt radīt risinājumus kvalitātes kontroles nepilnībām.

Dažkārt tiek izmantoti tiesību akti un finansētas programmas, lai palīdzētu uzlabot kvalitātes kontroli izglītībā. Valdības iejaukšanās dažkārt var mēģināt novērst kvalitātes trūkumu, kas ir plaši izplatīts un ārpus vienas skolas vai izglītības sistēmas jurisdikcijas. Viens piemērs valdības iesaistīšanai izglītības kvalitātes kontrolē būtu valdības finansēta programma, kas nodrošināja bezmaksas bērnudārzu, lai palīdzētu sagatavot mazus bērnus izglītības videi.

Izglītības kvalitātes kontrolei ir jābūt nepārtrauktam procesam; standartu izpilde vienu gadu negarantē turpmāko darbību. Izveidojot nepārtrauktu datu vākšanas, pārskatīšanas un ieviešanas procesu, skolas ierēdņi katru gadu var nodrošināt kvalitātes nodrošināšanu. Paļaušanās uz dažādām metodēm palīdz arī garantēt, ka tiek pārbaudīts viss skolas vai skolu sistēmas attēls.