Kādas ir labākās daiļliteratūras lasīšanas metodes?

Ir daudzas daiļliteratūras lasīšanas metodes. Labākā metode lasītājam ir atkarīga no tā, kāpēc viņš vispār lasa grāmatu vai stāstu. Motīvus var iedalīt divās kategorijās: baudīt stāstu vai analizēt darbu. Daiļliteratūras analīzi var iedalīt struktūras, satura un valodniecības pētījumos.
Termins daiļliteratūra aptver plašu rakstisko darbu spektru. Daiļliteratūras darbs ir izdomāts vai iedomāts stāsts par indivīdiem, kuri mēdz būt rakstnieka radītie. Tos var iestatīt reālajā pasaulē, mainītā reālās pasaules versijā vai pilnībā izveidotā pasaulē, piemēram, Viduszemē vai Nārnijā. Angloamerikāņu fantastika parasti tiek iedalīta literārajā un žanriskajā daiļliteratūrā. Āzijas un franču literatūrā tie reti tiek atšķirti.

Iegremdējot lasīšanu, lasītājs neskatās, lai analizētu grāmatu, bet gan lai izbaudītu stāstu. Šajā ziņā lasītājam rūp tikai tas, kas notiek. Labākais veids, kā to izdarīt, ir lasīt grāmatu vienā sēdē, ērtā vietā un ar labu gaismas avotu. Tas ne vienmēr ir iespējams, tāpēc daudzas grāmatas ir sadalītas nodaļās vai pārvaldāmās daļās, kuras var apēst, kad laiks atļauj.

Ja laiks ir dārgs, lasītāji var izmantot vājās lasīšanas vai ātrlasīšanas metodes. Tas ietver Evelyn Wood lasīšanas dinamikas programmu, kas māca cilvēkiem ļoti ātri lasīt darbus. To parasti izmanto nedaiļliteratūrai, un tas ir ieguvis lielu ASV prezidentu, piemēram, Džona F. Kenedija un Ričarda Niksona, iecienītību.

Semiotika ietver valodas lietojuma izpēti, lasot daiļliteratūru. Šajā analīzes veidā tiek aplūkota tikai valoda, un tā nav saistīta ar satura detaļām. Gramatika un sintakse studentam šeit ne tuvu nav tik interesantas kā arhaismi kā Šekspīrā un Šoserā atrodamie vai citos romānos sastopamie reģionālisms un slengs.

Daiļliteratūras lasīšana, lai izpētītu romāna struktūru, ir paredzēta, lai redzētu, kā rakstnieks apkopojis stāstu. Tas var ietvert detalizētu parauglaukumu pārbaudi. Kriminālromāns un trilleris ir divi žanri, kas ir piemēroti struktūras pārbaudēm.

Socioloģisko pētījumu mērķis, lasot daiļliteratūru, ir vērsts uz to, kā rakstnieks prezentē sabiedrību, kurā notiek stāsts. Šādiem studentiem svarīgāka ir romāna vide, nevis pats stāsts. Tas ietver to, kā tiek pārstāvētas sabiedrības un kultūras un vai vēsturiskā informācija ir precīza.

Lasot daiļliteratūru, daži studenti un analītiķi skatās uz grāmatas un tās autora psiholoģiju. Tas ietver varoņu un viņu motīvu psihoanalīzi. Tas varētu arī aplūkot varoņus kā arhetipus, un to pauda psihologs Karls Jungs. Daudzi kritiķi arī meklē romānā atstātos rakstnieka psihes elementus.