Kādas ir oglekļa dioksīda īpašības?

Oglekļa dioksīds ir bezkrāsaina gāze bez smaržas, kas ir viena no visizplatītākajām gāzveida materiāliem pasaulē. Tas ir sastopams gandrīz visur Zemes atmosfērā, un tam ir svarīga loma daudzos bioloģiskos procesos. Dabisko vielmaiņas procesu laikā cilvēks izdala oglekļa dioksīdu, savukārt augi izmanto ogļskābo gāzi fotosintēzes laikā. To izmanto arī daudzos populāros izstrādājumos, tostarp gāzētajos dzērienos, raugā un konditorejas izstrādājumos, kā arī “sausajos” ugunsdzēšamos aparātos.

Oglekļa dioksīda īpašības var iedalīt kategorijās pēc tā, vai tās raksturo šīs gāzes fizikālās, ķīmiskās vai vides īpašības. Fiziski oglekļa dioksīds ir ļoti stabils, un tas lielā mērā netiek ietekmēts, jo tas mijiedarbojas ar daudziem citiem materiāliem atmosfērā. Tomēr šīs vielas fizikālās īpašības var atšķirties atkarībā no temperatūras. Lai gan vairumā apstākļu šis materiāls ir gāze, oglekļa dioksīds veido cietu vielu temperatūrā, kas zemāka par -70 grādiem pēc Celsija (-94 ° Fārenheita). Tas var arī pārvērsties šķidrumā, kad to izšķīdina ūdenī pastāvīgā spiedienā.

No ķīmiskā vai molekulārā viedokļa oglekļa dioksīda īpašības ir diezgan nemainīgas dažādos apstākļos. Viena oglekļa dioksīda vienība vienmēr sastāvēs no viena oglekļa atoma, kas saistīts ar diviem skābekļa atomiem. Šī saite ir ļoti spēcīga un palīdz padarīt oglekļa dioksīdu par vienu no stabilākajām molekulām.

Oglekļa dioksīda ķīmiskās īpašības parasti ir saistītas ar tā skābuma līmeni. Lai gan lielākā daļa oglekļa dioksīda vienību pēc būtības ir nedaudz skābas, skābuma līmeni var mainīt, izšķīdinot molekulas ūdenī. Šis process tiek veikts laboratorijās vai rūpnieciskās iekārtās, jo šis darbs ir ļoti specializēts.

Tā kā ir pieaugušas bažas par globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām, oglekļa dioksīda īpašības ir kļuvušas par galveno politiķu un vides aktīvistu diskusiju avotu. Oglekļa dioksīds tiek uzskatīts par siltumnīcefekta gāzu veidu. Siltumnīcefekta gāzes veicina globālo sasilšanu, aizturot siltumu Zemes atmosfērā. Tā kā siltums nespēj izkļūt, zemes temperatūra paaugstinās, kas var postoši ietekmēt vidi un visu dzīvību uz zemes.

Lai samazinātu globālās sasilšanas ietekmi, cilvēki var strādāt, lai kompensētu vai samazinātu oglekļa emisiju. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir samazināt mūsu atkarību no fosilā kurināmā. Procesos, kuru pamatā ir naftas enerģijas avoti, kā dabisks blakusprodukts tiek atbrīvots oglekļa dioksīds. Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu ražošanu, mēs varam pievērsties tīrākiem enerģijas avotiem, piemēram, saules vai vēja sistēmām.