Kādas ir parādnieka tiesības?

Parasti parādnieka tiesības ir tiesības, kas pienākas parādniekam vai personai, kura aizņēmusies no kreditora. Šīs tiesības nodrošina, ka kreditori, piemēram, bankas, organizācijas un individuālie aizdevēji, neveic ļaunprātīgas vai nepamatotas darbības pret parādniekiem, kad pienāks laiks atmaksāt parādu. Situācijas, kurās šīs tiesības var tikt piemērotas, ir parādu piedziņa, bankrots un tiesas prāvas. Daudzu valstu konstitūcijā ir sadaļa, kurā plaši apspriestas parādnieka tiesības, ko sauc par Godīgas parādu piedziņas prakses likumu (FDCPA).

Parādniekiem parasti tiek dots noteikts termiņš, kurā viņiem ir jāatmaksā parādi. Kreditori var ļaunprātīgi izturēties pret parādniekiem, it īpaši, ja tie nespēj veikt maksājumus laikā. Šādos gadījumos parādnieka tiesības ietver sūdzības iesniegšanu pret kreditoru par pārmērīgām darbībām, piemēram, zvanīšanu nepiemērotā laikā, draudēšanu un ģimenes locekļu pazemošanu vai necenzētu valodu lietošanu sarunu laikā. Parādnieks arī saglabā tiesības netikt izliktam no savas mājas, ja viņš nespēj samaksāt parādu, kā arī viņam pieder kustamais īpašums vai cits īpašums. Viņam ir arī tiesības pārsūtīt kreditoram rakstisku paziņojumu par jebkādas saziņas pārtraukšanu, kas nav saistīta ar parāda piedziņu.

Parādniekiem ir arī tiesības apstrīdēt savus parādus, un ASV FDCPA pieprasa kreditoriem atgādināt parādniekiem šīs tiesības. Parādnieka strīda tiesības var pastāvēt situācijās, kad viņš jau ir nokārtojis savus rēķinus un piedzinējs vēl sazinās, vai arī tad, kad viņš vēlas apstrīdēt norādīto parāda summu. Dažos gadījumos parādnieks var arī apstrīdēt parādu, kuram ir “noilgums”, kas nozīmē, ka prasībai ir noteikts termiņš, kurā piedzinējs var saņemt parādu, un termiņš ir beidzies.

Saistībā ar parāda apstrīdēšanu parādniekam ir ieteicams rakstiski brīdināt piedzinējus par jebkādas saziņas pārtraukšanu, ne tikai informējot parādnieku, ka viņi pārtrauks parāda piedziņu vai ka viņi vērsīsies pret parādnieku tiesā. Ja kreditors rīkojas citādi, parādniekam ir tiesības iesūdzēt kreditoru tiesā. Viņam var tikt kompensētas advokāta un citas tiesas nodevas.

Ja parādniekam nav nekādu iespēju atmaksāt parādu, viņam ir tiesības iesniegt bankrota pieteikumu. Saskaņā ar likumu ASV parādnieki var izvēlēties starp likvidācijas procesu vai atmaksas plānu. Attiecībā uz bankrotu parādnieka tiesības var ietvert nevajadzību atmaksāt kreditoriem, kuri ir uzskaitīti kā atbrīvoti, un izvēlēties, kuram kreditoram viņš atmaksās. Parādniekam var būt arī tiesības uz “pelnītāju plānu”, kas novirza viņa daļējo algu parādu atmaksai.