Kādi ir dažādi mājas labiekārtošanas grantu veidi?

Daudzi māju īpašnieki nonāk brīdī, kad viņi saprot, ka viņiem ir jāiegulda papildu darbs, lai uzlabotu savu māju. Ja viņi vēlas paaugstināt sava mājokļa vērtību vai ja viņiem ir nepieciešams neatliekams mājas remonts, tad ir nepieciešama mājas labiekārtošana. Mājas īpašnieks, kurš apsver iespēju veikt šo darbu, varētu izskatīt dažādas mājas uzlabošanas dotācijas, piemēram, tās, ko piešķir valsts aģentūras vai bezpeļņas organizācijas, vai tās, kuras piešķir noteiktām cilvēku grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem. Viena no mājas uzlabošanas dotāciju priekšrocībām ir tā, ka atšķirībā no aizdevuma dotācija nav jāatmaksā.

Kā norāda nosaukums, mājas uzlabošanas dotācijas ir īpaši paredzētas mājas uzlabošanai. Renovācija, kas ietver jebkāda veida mājas remontu, jaunas elektroinstalācijas vai santehnikas instalācijas un īpašuma paplašinājumus, ietilpst mājas labiekārtošanas paspārnē. Lai uzzinātu, kas konkrēti tiek uzskatīts par mājas labiekārtošanu, labs īkšķis ir novērtēt, vai mājas labiekārtošanas projekts palielinās īpašuma vērtību vai to modernizēs. Ja tā, tad darbs parasti ietilpst mājas uzlabošanas jomā.

Valdības piedāvā mājokļu labiekārtošanas dotācijas ģimenēm, kuru mājās ir ievērojamas problēmas un kurām ir ļoti nepieciešams ārkārtas remonts. Šāda veida dotācija atlīdzinās mājoklim nodarītos zaudējumus, lai atjaunotu māju dzīves stāvoklī. Māju īpašnieki var arī vērsties pie citām valsts aģentūrām, piemēram, mājokļu departamentiem, lai saņemtu subsīdijas ar zemiem ienākumiem. Ja dažas no šīm aģentūrām tieši neizsniedz dotācijas, tās bieži var palīdzēt māju īpašniekiem pieteikties mājas uzlabošanas dotācijām. 

Bezpeļņas organizācijas var arī palīdzēt māju īpašniekiem saņemt mājas uzlabošanas dotācijas. Lai saņemtu pieteikumu un kvalifikāciju šādu dotāciju saņemšanai, māju īpašnieki savā vietējā pašvaldībā var meklēt ar mājokli saistītas bezpeļņas organizācijas, kas var palīdzēt šajā procesā. Tas novirzīs mājas īpašnieku uz atbilstošām bezpeļņas organizācijām, kas īpaši nodarbojas ar mājokļu dotācijām. 

Mājas uzlabošanas dotācijas vecāka gadagājuma cilvēkiem var izsniegt no valsts vai privātām aģentūrām. Dažas valsts programmas var piedāvāt dotācijas pensionāriem ar zemiem ienākumiem, kuri atbilst dotāciju vadlīnijām mājas remonta vajadzībām. Seniori arī var izmantot alternatīvu ceļu, lai saņemtu stipendijas mājas uzlabošanai, sazinoties ar savas pilsētas vai pilsētas valdību, lai saņemtu palīdzību. Šīs aģentūras var palīdzēt senioriem ar dotācijām tūlītējiem neatliekamās palīdzības dienestiem, piemēram, bojātas apkures sistēmas remontam. Privātas aģentūras, piemēram, elektrības uzņēmumi, varētu piedāvāt mājas uzlabošanas dotācijas senioriem, piemēram, dotācijas energotaupības komunālo pakalpojumu uzstādīšanai, kas modernizēs māju.