Kādi ir dažādi TV tālvadības kodu veidi?

Televizora tālvadības kodus parasti izmanto universālajās tālvadības pultīs, kuras var vadīt vairākas ierīces no vienas vietas. Šīs tālvadības pultis var iegādāties nodaļās un elektroniskajos veikalos, vai arī tās var būt aprīkotas ar kabeļa vai satelīta kastes uzstādīšanu. Lai iemācītos izmantot pareizos televizora tālvadības kodus, iespējams, būs nepieciešama tālvadības pults rokasgrāmata.
Ja rokasgrāmata, kas sākotnēji tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti, vairs nav pieejama, nepieciešamos televizora tālvadības kodus var atrast tiešsaistē. Katram televīzijas zīmolam parasti ir savi kodi. Daži zīmoli var nebūt pieejami. Ja tas tā ir, jāsazinās ar televizora vai tālvadības pults ražotāju, lai saņemtu papildu norādījumus.

Katrā ierīcē, iespējams, būs saraksts ar vairākiem iespējamiem kodiem, kas varētu darboties. Lai atrastu pareizos televizora tālvadības kodus katrai atsevišķai ierīcei, ir jāveic neliela pārbaude un kļūda. Sāciet ar pirmo kodu sarakstā un turpiniet iet uz leju, līdz tiek atklāts pareizais kods.

Lai izmantotu televizora tālvadības kodus, pirmais solis parasti ir nospiest noteiktu pogu, vēršot to pret ierīci, kas tiek ieprogrammēta tālvadības pultī. Kad indikators tālvadības pults augšpusē mirgo (vai paliek nemainīgs, atkarībā no zīmola), ir jāpiesakās pirmajam iespējamajam kodam. Tam sekos “barošanas” pogas nospiešana. Ja ierīce ieslēdzas, ir atrasts pareizais kods. Ja nē, sāciet no jauna ar citu kodu.

Kad katrai ierīcei ir atrasti atbilstošie televizora tālvadības kodi, iespējams, būs jānospiež cits taustiņš, lai iestatītu tālvadības pulti. Šī atslēga mainīsies atkarībā no zīmola un modeļa. Kad tas ir izdarīts, tālvadības pultij ir jāvada katra ierīce atsevišķi, kad tā ir iestatīta.

Ir situācijas, kad tālvadības pults var būt jāpārprogrammē. Ja baterijas tiek izņemtas un nenomainītas trīsdesmit sekunžu līdz vienas minūtes laikā, kodi, visticamāk, būs jāatrod un jāiestata vēlreiz. Šī iemesla dēļ akumulatoru nomaiņa jāveic pēc iespējas ātrāk. Tālvadības pults būs jāiestata arī tad, ja tiek iegādāta jauna ierīce, pat ja tai ir tāds pats zīmols kā iepriekš iestatītajai.

Ja tālvadības pults pazūd vai pārstāj darboties, parasti var būt nepieciešama nomaiņa. Pat kabeļu un satelīta kastes bieži vien var vadīt ar veikalā iegādāto universālo tālvadības pulti. Kabeļa vai satelīta kaste būtu iestatīta tāpat kā televizors un citas ierīces.