Kādi ir ugunsgrēka signalizācijas vadu pamati?

Pareizas ugunsdrošības signalizācijas vadu metodes pārzināšana ir svarīgs faktors ugunsdrošībā un dzīvības un īpašuma pasargāšanā no uguns. Atšķirībā no sarežģītajiem optisko šķiedru un koaksiālajiem kabeļiem un vadiem, ko izmanto datortīklu savienošanai, lielākā daļa mūsdienās izmantoto pamata ugunsgrēka signalizācijas vadu tehnoloģiju gadu gaitā ir palikušas salīdzinoši nemainīgas. Izņēmums ir jaunākas adresējamās ugunsgrēka trauksmes sistēmas, kurās tiek izmantotas labāk izstrādātas sensoru iekārtas un uzticamākas ugunsgrēka atklāšanas ierīces.

Apkārtne, kurā ir uzstādīta ugunsgrēka signalizācijas vadi, nosaka izmantojamā kabeļa vai vadu konkrēto veidu un nominālu. Piemēram, ugunsgrēka trauksmes vadiem, kas uzstādīti pastāvīgi mitrā vidē, ir jāizmanto cits elektroinstalācijas standarts nekā vadiem, kas uzstādīti sausā vidē. Visām ugunsgrēka signalizācijas vadu sistēmām ir jāatbilst Underwriters Laboratories prasībām ASV vai citiem elektroinstalācijas standartiem, ko noteikušas vietējās būvnormatīvu iestādes.

Ir divi ugunsdrošības signalizācijas sistēmu pamatveidi, un katrai no tām ir atšķirīgs vads. Pirmās, parastās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, ir piedzīvojušas ilgu uzticamības pieredzi un nodrošina lielāko daļu komerciālās un rūpnieciskās ugunsgrēka trauksmes aizsardzības ēkās visā pasaulē. Parastie detektori vai sensori sastāv no vadu shēmām, kas aptver noteiktu ēkas zonu vai zonu. Dažādas shēmas ir tieši savienotas ar ugunsdzēsības vadības paneli.

Šāda veida ugunsgrēka trauksmes sistēmas parasti ir lētākas nekā adresējamās ugunsgrēka trauksmes sistēmas un nodrošina atklāšanu zonā, kurā skan ugunsgrēka trauksme. Parastās sistēmās tiek izmantota standarta elektroinstalācija, un tās nenodrošina konkrētu ugunsgrēka vietu. Tie arī nenorāda konkrētu trauksmes signālu vai ievades sensora ierīci.

Adrešu ugunsgrēka trauksmes sistēmas, kas pazīstamas arī kā viedās sistēmas, darbojas, piešķirot unikālu adresi katram ievades sensoram vai ierīcei, piemēram, siltuma detektoriem, dūmu trauksmēm un vilkšanas slēdžiem. Adrešu ugunsdrošības signalizācijas sistēmas var precīzi noteikt precīzu ugunsgrēka vietu, jo katra atsevišķa sensora ierīce ir tieši savienota ar signalizācijas paneli. Viens vadu pāris var pieslēgt līdz 200 atsevišķām ierīcēm galvenajai ugunsgrēka signalizācijas sistēmai. Šāda veida sistēmām tiek izmantots mazāk vadu nekā parastajām ugunsgrēka trauksmes sistēmām, un tas atvieglo problēmu novēršanu, jo tehniķi var ātri izolēt bojātās ierīces.

Nacionālajā elektriskajā kodeksā ir sniegti norādījumi par ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšanu un ugunsgrēka trauksmes vadu uzstādīšanu. Rūpīgi jāievēro pašreizējās vietējās valsts, apgabala, pagasta, provinces un citas pārvaldes iestādes noteiktie elektrisko un ugunsgrēka signalizācijas vadu kodi. Vislabākā prakse ikvienam, kas strādā vai uzstāda ugunsgrēka signalizācijas vadus, ir sazināties ar vietējām iestādēm un noteikt īpašās prasības, kas noteiktas vietējos elektriskajos un būvniecības kodeksos. Darbs noteikto kodeksu ietvaros un ar vietējām būvniecības iestādēm ir ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanas pamatprasība. Vietējai iestādei vai ugunsdzēsēju tiesnesim būs galīgās pilnvaras apstiprināt vai liegt visu ugunsgrēka trauksmes vadu uzstādīšanu.