Kāds ir ASV pirmreizējās mātes vidējais vecums?

Pētījumi liecina, ka ASV pirmreizējo māšu vidējais vecums ir 25.4 gadi. Laika gaitā sievietes ASV ir gaidījušas ilgāk, lai kļūtu par mātēm; ASV pirmreizējo māšu vidējais vecums 22.7. gadā bija 1980 gadi. Tiek uzskatīts, ka sievietes ASV izvēlas gaidīt ilgāku laiku, lai dzemdētu bērnu, jo vairāk laika tiek pavadīts augstākās izglītības iegūšanai, jo aptuveni divas trešdaļas no visām jaunajām mātēm ASV ir vismaz kāda koledžas izglītība.

Vairāk par maternitātes tendencēm ASV:

ASV katrai piektajai mātei pirmais bērns piedzimst pēc 35 gadu vecuma.
Jūta ir štats ar visaugstāko dzimstības līmeni — aptuveni 88 dzimušie uz 1,000 sievietēm vecumā no 15 līdz 44 gadiem, un Vērmontā ir viszemākais dzimstības līmenis — aptuveni 51 dzimstība uz 1,000 sievietēm.
Vientuļo māšu skaits ASV pieauga no 3.4 miljoniem 1970. gadā līdz 9.9 miljoniem 2010. gadā.