Kāds ir ieguvuma princips?

Pabalstu princips ir jēdziens, kas saistīts ar ideju, ka fiziskām un sabiedrībām ir jāapliek ar nodokļiem, pamatojoties uz to, cik lielā mērā katra persona gūst labumu no sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot nodokļu veidā samaksātos līdzekļus. Personām vai organizācijām, kas gūst lielāko labumu no pakalpojumiem, ko sniedz valdība, izmantojot nodokļu ieņēmumus, būtu jāmaksā vairāk nekā tiem, kuri neizmanto šos pakalpojumus vai negūst no tiem tādā pašā apmērā.

Šis nodokļu uzlikšanas pamatprincips, kas balstīts uz izmantošanu, ir tāds, kas datēts ar senākajiem valdības un monetāro sistēmu veidiem. To plaši izmanto daudzas valdības visos līmeņos visā pasaulē. Pamatideja ir tāda, ka visvairāk maksā tie, kas visvairāk izmanto preces un pakalpojumus, un šis princips ir raksturīgs daudzu valstu ekonomikas un valdības sistēmām.

Tomēr dažreiz šī principa piemērošana var būt sarežģīta, jo bieži vien ir ļoti grūti noteikt precīzu relatīvo labumu, ko gūst indivīds vai organizācija. Lai īstenotu šo principu līdz galam, valdībai būtu jāiekasē īpaša nodokļa likme katrai personai vai organizācijai, pamatojoties uz to, kā viņi izmanto valdības preces un pakalpojumus. Daudzu acīmredzamu iemeslu dēļ tas nav iespējams. Tā vietā daudzas valdības šo principu selektīvi iekļauj savās nodokļu sistēmās.

Pabalsta principam var atrast daudz praktisku pielietojumu. Piemēri ir maksas, ko iekasē valdības visos līmeņos, sākot no vietējā līdz valsts mērogam, piemēram, par ieeju publiskajos parkos, numura zīmes un izglītību valsts finansētās iestādēs. Personas un organizācijas, kas gūst labumu no šīm precēm un pakalpojumiem, maksā par tām katrā gadījumā atsevišķi, un, lai gan daži šīs maksas neuzskata par nodokļiem, tās ir nodokļu veids.

Otra pabalstu principa pamatideja ir tāda, ka indivīdi vai organizācijas nemaksā nodokļus par precēm vai pakalpojumiem, ko tās nesaņem vai nepatērē. Arī šis pabalsta principa aspekts tiek piemērots tikai selektīvi. Piemēram, daudzās valstīs katram iedzīvotājam vai uzņēmumam ir jāmaksā noteikta nodokļa likme par saviem ienākumiem, kas finansē valdības spēju sniegt pakalpojumus un funkcijas, kas sniedz labumu ikvienam pilsonim, piemēram, bruņoto spēku uzturēšana valsts aizsardzībai, ceļu uzturēšana. , un pašas valdības darbību. Tomēr, piemērojot pabalsta principu, ne katrs var tikt piespiests maksāt par precēm vai pakalpojumiem, ko nesaņem. Piemēram, kādam, kam nepieder automašīna, nav jāmaksā transportlīdzekļa licencēšanas maksa.