Kas bija Āzijas izslēgšanas likums?

Āzijas izslēgšanas likumu Amerikas Savienoto Valstu Kongress pieņēma 1924. gadā kā daļu no 1924. gada Imigrācijas likuma. Tas ir piemērs rasei specifiskiem tiesību aktiem, kuru mērķis ir ierobežot cilvēku pārvietošanās brīvību viņu rases un nacionālās izcelsmes dēļ, un tas ir bijis Vēsturnieku asi kritizēja. Āzijas izslēgšanas likums tika atcelts 1943. gadā, pieņemot Magnusona likumu, kas ieviesa kvotas imigrantiem no visas pasaules. 1965. gadā Imigrācijas likums ar lielu pārsvaru pieņēma Pārstāvju palātu un Senātu, un tas atcēla kvotas imigrantiem, pamatojoties uz nacionālo izcelsmi.

Āzijas izslēgšanas likuma saknes meklējamas Ķīnas Izslēgšanas likumā, kas tika pieņemts 1882. gadā. Ķīnas izslēgšanas likums īpaši novērsa visu Ķīnas imigrāciju, un tas tika atjaunots 1892. gadā pēc tā termiņa beigām. 1902. gadā Ķīnas izslēgšanas likums atkal tika atjaunots, šoreiz uz nenoteiktu laiku. Abi tiesību akti tika pieņemti, reaģējot uz ideju, ka Āzijas imigranti apdraud Amerikas sabiedrību.

Jo īpaši Rietumu krastā aziāti bija meklējuši savu laimi kopš 1800. gadu vidus. Daži no šiem imigrantiem smagi strādāja, lai sasniegtu savus mērķus, taču viņi nespēja kļūt par pilsoņiem vai iegūt zemi. Viņi arī saskārās ar daudzu amerikāņu diskrimināciju.

Neskatoties uz jau tā stingriem juridiskajiem un sociālajiem ierobežojumiem Āzijas imigrācijai, daži amerikāņi uzskatīja, ka imigrācija ir jāaizliedz vispār. Argumentos, kas mūsdienu imigrācijas debašu sekotājiem šķiet pazīstami, aziāti tika apsūdzēti darba ņemšanā un sociālo nemieru izraisīšanā. Jo īpaši Kalifornijā aziāti un ķīnieši jau dzīvoja ļoti blīvos mājokļu klasteros, kas bija pakļauti ugunsgrēkiem un vardarbībai. Mūsdienu Ķīniešu kvartāls Sanfrancisko varētu būt populārs tūristu galamērķis, taču kādreiz tā bija vienīgā vieta pilsētā, kur ķīnieši varēja droši dzīvot.

1920. gadu sākumā pieaugošās bažas par imigrāciju no visas pasaules noveda pie 1924. gada Imigrācijas likuma, kas stingri ierobežoja imigrāciju, izveidojot nacionālās kvotas. Āzijas izslēgšanas likums bija īpaši vērsts uz Āzijas imigrantiem, būtībā garantējot, ka viņi nekad nevarēs saņemt naturalizāciju vai zemes īpašumtiesības. Neskatoties uz Āzijas izslēgšanas likuma ierobežojumiem, daudzi aziāti turpināja nelegāli imigrēt uz ASV, jo viņiem šķita, ka valsts piedāvā vairāk iespēju nekā viņu dzimtajās valstīs.

Tāpat kā citus likumus, kas koncentrējās uz konkrētām rasēm, Āzijas izslēgšanas likumu kopš tā laika ir nosodījuši vēsturnieki, likumdevēji un pilsoņi, jo īpaši Āzijas izcelsmes cilvēki. Tomēr tā tiek uzskatīta par nozīmīgu ASV vēstures daļu, jo īpaši tāpēc, ka daži amerikāņi nezina par plaši izplatīto diskrimināciju, ar kuru aziāti saskārās līdz 20. gadsimta vidum. Āzijas izslēgšanas likums arī bieži tika minēts diskusijā par imigrāciju uz ASV 21. gadsimtā — parasti kā piemērs tam, ko nevajadzētu darīt.