Kas iezīmē jauna ģeoloģiskā laikmeta sākumu?

Laikmets ir laika dalījums, ko raksturo uz Zemes izplatīts apstākļu kopums. Līdz šim kainozoja laikmetā Zeme ir piedzīvojusi septiņus laikmetus: paleocēnu, eocēnu, oligocēnu, miocēnu, pliocēnu, pleistocēnu un holocēnu. Parasti katrs laikmets ir ilgs vismaz 3 miljonus gadu. Bet tikai 11,500 XNUMX gadus pirms holocēna laikmeta daži zinātnieki uzskata, ka mēs jau esam iegājuši jaunā laikmetā. Viņi uzskata, ka cilvēka ietekme uz Zemi ir bijusi tik nozīmīga, ka tā ir izraisījusi jauna ģeoloģiskā laikmeta sākumu, ko sauc par antropocēnu, kas nozīmē “jauns cilvēks”.

Saskaņā ar zinātnieku, kuri 2016. gadā Starptautiskajā ģeoloģijas kongresā Keiptaunā ierosināja jauno laikmetu, cilvēka darbības, piemēram, piesārņojums, biotopu iznīcināšana un kodoleksperimenti, ir ievadījuši jaunu laikmetu, kas ir daudz pirms normas. Tomēr jāatzīmē, ka ne visi zinātnieki piekrīt šim priekšnoteikumam, un termins “antropocēns” joprojām ir neoficiāls. Faktiski visa Zemes ģeoloģiskā hronoloģija joprojām ir ļoti pretrunīga tēma, jo daži zinātnieki pat apgalvo, ka mēs vienkārši piedzīvojam siltu ledus laikmeta periodu.

Vairāk par Zemes laikmetiem:

Ir dažādi veidi, kā klasificēt Zemes vēstures hronoloģiskos iedalījumus: laikmeti, periodi, laikmeti un laikmeti.
Laikmetus nosaka liecības par Zemes dzīvības formu izmaiņām, par ko liecina iežu slāņi.
Tiek uzskatīts, ka Zemes kontinenti savu pašreizējo stāvokli ir ieņēmuši pliocēna laikmeta beigās.