Kas ir absolūtais spiediens?

Inženierzinātnēs absolūtais spiediens ir sistēmas spiediens attiecībā pret absolūtā vakuuma spiedienu. Praktiskākā izteiksmē to bieži izsaka kā atmosfēras spiediena un šķidruma manometriskā spiediena summu. Tas ir nepieciešams inženiertehniskajos aprēķinos, piemēram, Ideālās gāzes likumā.
Visizplatītākā absolūtā spiediena izteiksme definē to kā sistēmas manometra jeb izmērītā spiediena un atmosfēras spiediena summu. Izteiksme ir formā Pabsolute = Pgauge + Patmospheric. Atmosfēras spiedienu definē kā apkārtējā gaisa spiedienu uz Zemes virsmas vai tās tuvumā. Šis spiediens nav fiksēta vai nemainīga vērtība, un tā var mainīties atkarībā no temperatūras vai pacēluma.

Manometriskais spiediens ir sistēmas spiediens, ko mēra ar spiediena mērīšanas ierīci. Šīs ierīces vai mērinstrumentus var klasificēt pēc spiediena mērīšanas veidiem. Visizplatītākie veidi ir elastīgo elementu mērītāji, šķidruma kolonnas mērītāji un elektriskie mērinstrumenti. Ja ražotājs nav norādījis citādi, lielākā daļa mērinstrumentu savos rādījumos neiekļauj atmosfēras spiedienu.

Tipiskā ķīmiskās rūpnīcas vidē absolūtais spiediens un manometriskais spiediens neatspoguļo vienu un to pašu, un, lai tos nošķirtu, ir jāizmanto dažādi apzīmējumi. Izplatīta metode, kā to izdarīt, ir pievienot burtu a aiz spiediena mērvienības, lai apzīmētu absolūto spiedienu, un burtu g aiz spiediena mērvienības, lai apzīmētu manometrisko spiedienu. Piemēram, absolūtais spiediens 100 psi kļūtu par 100 psi. Līdzīgi manometriskais spiediens 5 kPa būtu 5 kPag. Tomēr ASV Nacionālais standartu un tehnoloģiju institūts dod priekšroku, lai precizējošais burts tiktu lietots nevis uz vienību, bet gan uz burtu P. Piemēram, Pg = 25 kPa būtu vēlams, nevis P = 25 kPag.

Šo spiediena mērījumu visbiežāk izmanto inženiertehniskajos aprēķinos, piemēram, Ideālās gāzes likumā. Veicot šādus vienādojumus, inženieriem jāizmanto pareizais spiediens, lai izvairītos no dārgām kļūdām vai bīstamas darbības. Absolūtā un manometriskā spiediena atšķirība ir daudz pamanāmāka pie spiedieniem, kuros atmosfēras spiediens ir tādā pašā mērā kā manometriskais spiediens.

Kļūdu, neievērojot absolūtā spiediena atmosfēras komponentu, var pierādīt, pārbaudot slēgtu ideālas gāzes balonu ar temperatūru 77 ° Fārenheita (25 ° C) un tilpumu 1.0 m3. Ja manometrs uz cilindra rāda 100 kPa un atmosfēras spiedienu neņem vērā, tad aprēķinātais gāzes molu skaits balonā ir aptuveni 40.34. Ja arī atmosfēras spiediens ir 100 kPa, tad absolūtais spiediens faktiski ir 200 kPa un pareizais molu skaits ir 80.68. Faktiskais molu skaits ir divreiz lielāks nekā sākotnējā aprēķinos, kas parāda, cik svarīgi ir izmantot pareizo spiedienu.