Kas ir apsūdzības gadījums?

Gramatikā akuzatīvs ir forma, ko lietvārds, vietniekvārds vai īpašības vārds iegūst locītajā valodā, kad tas ir tiešs pārejas darbības vārda objekts. Nespeciālisti izsakoties, dažreiz vārdi tiek rakstīti atšķirīgi atkarībā no to lomas teikumā. Šīs sistemātiskās pareizrakstības variācijas tiek sauktas par vārda gadījumiem. Subjektam — parasti personai vai lietai, kas darbojas teikumā — ir nominatīvā forma, savukārt tiešajam objektam — personai vai lietai, kas ar to kaut ko nodara, — ir akuzatīvā forma. Dažās valodās akuzatatīvam var būt arī citi lietojumi, taču tie dažādās valodās ievērojami atšķiras.

Daudzās valodās, tostarp esperanto, grieķu, latīņu, poļu un sanskritā, priekšmetiem un tiešajiem objektiem ir dažādas formas vai rakstības. Šīs valodas ir pazīstamas kā locītās valodas. Piemēram, latīņu pirmās deklinācijas lietvārdi akuzatīvā gadījumā beidzas ar -am vienskaitlī un beidzas ar -as daudzskaitlī. Neatkarīgi no tā, kur vārds atrodas teikumā, šīs galotnes brīdina lasītāju vai klausītāju, ka šis vārds, iespējams, ir tiešais objekts. Īpašības vārdiem vai rakstiem, kas pārveido tiešo objektu, un visiem vietniekvārdiem, kas šajās valodās darbojas kā tiešie objekti, parasti arī ir jābūt akuzatīvā gadījumā.

Lielākajai daļai locīto valodu ir vairāk nekā tikai nominatīvā un akuzatīvā gadījumi. Bieži vien vairākus dažādus gadījumus, tostarp akuzatīvu, var izmantot kā noteiktu prievārdu objektu vai izteikt dažādas citas attiecības. Piemēram, vācu valoda dažos laika teikumos izmanto akuzatīvu. Grieķu valodā var nebūt viegli saprotama iemesla, kāpēc konkrēta prievārda objekts izmanto akuzatīvu, nevis ģenitīvu vai datīvu. Mācoties jaunu valodu, šie lietojumi bieži ir vienkārši jāiegaumē vai jāiegūst atkārtotas iedarbības rezultātā.

No otras puses, mūsdienu angļu valodā nav pilnībā izveidotas lietu sistēmas, tāpēc tai nav patiesa akuzatīvā gadījuma. Angļu valodas lietvārda pareizrakstība jeb morfoloģiskā forma parasti nemainās atkarībā no tā, vai tas ir subjekts vai tiešs objekts. Piemēram, abi lietvārdi teikumā “Marijai patīk žirafes” tiek rakstīti tāpat kā lietvārdi teikumā “Žirafēm patīk Marija”.

Daži angļu valodas vietniekvārdi mainīs savas formas, ja tos izmantos kā objektus; piemēram, “viņš” kļūst par “viņu” un “viņa” kļūst par “viņu”, atkarībā no viņu funkcijas teikumā. Dažkārt tiek teikts, ka šiem vietniekvārdiem ir objektīvs vai slīps gadījums, kas ir līdzīgs citu valodu akuzatatīvajam gadījumam. Vietniekvārda reģistra marķēšana angļu valodā ir noderīga, apspriežot atšķirību starp “who” un “whom” vai citām potenciāli mulsinošām gramatiskām situācijām.