Kas ir beigu piezīmes?

Beigu piezīmes, kas dažreiz tiek rakstītas kā beigu piezīmes, ir citāti, ko izmanto rakstiskajos dokumentos. Tas bieži ietver formālus akadēmiskos vai pētniecības dokumentus, taču tos var izmantot jebkura veida rakstiskos dokumentos, pat izdomātos stāstos. Parasti beigu piezīmes ir atrodamas nodaļas beigās vai pat grāmatas beigās. Tās ir līdzīgas zemsvītras piezīmēm, izņemot zemsvītras piezīmes parasti atrodas lapas apakšā. Katrs no tiem palīdz sīkāk izstrādāt konkrētu dokumentā norādīto punktu, vai arī tie var sniegt citātu vai citu atsauci.

Parasti beigu piezīmes esamība dokumentā tiek apzīmēta ar apakšindeksa vai augšējā indeksa numuru teikuma beigās. Skaitļi vienmēr iet secībā; ja nodaļā ir jāpievieno papildu beigu piezīmes, skaitļi ir jāpārraksta tā, lai tie būtu ciparu secībā. Ja lasītājs vēlas redzēt citāta avotu, viņš vai viņa var vienkārši atzīmēt numuru, pāriet uz nodaļas beigām un pārlūkot sarakstu, lai atrastu atbilstošo numuru, un izlasīt beigu piezīmi.

Citāts, kurā teikuma beigās iekavās ir norādīts autora uzvārds, lappuses numurs vai izdošanas gads, ir līdzīgs jēdziens, taču tiem ir atšķirīgs formāts. Tomēr parasti šie citāti nesniedz nekādu papildu informāciju beigu piezīmju sadaļā. Tie parasti ir tikai saistīti ar atsauču sadaļu, kurā ir norādīta visa avota publikācijas informācija.

Akadēmiskajā rakstniecībā var izmantot dažādas stila rokasgrāmatas, katrai no kurām ir savas specifikācijas beigu piezīmju un citātu izveidei. Ir svarīgi rūpīgi ievērot šo stila rokasgrāmatu, jo daudzi pasniedzēji noņem punktus no akadēmiskajiem uzdevumiem par nepareizu stilu, pat ja darbs ir ļoti labi uzrakstīts. Neatkarīgi no izmantotā stila rokasgrāmatas ir svarīga konsekvence, lietojot beigu piezīmes.

Beigu piezīmju izmantošanas mērķis var atšķirties. Dažreiz rakstnieks vēlēsies izvērst kādu punktu vai sniegt paskaidrojošu komentāru, bet nevēlas pārtraukt galveno tekstu ar šo informāciju. Beigu piezīme ir labs šīs problēmas risinājums. Vēl viens bieži sastopams piemērs ir, kad rakstnieks teksta pamattekstā ievieto citāta daļu un pēc tam visu citātu iekļaus beigu piezīmē. Vienkāršu publikāciju un atsauces informāciju var ievietot arī dokumenta beigu piezīmēs.