Kas ir Buša doktrīna?

Buša doktrīna ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu vairākas idejas, kas saistītas ar ASV ārpolitiku. Sākotnēji tas tika lietots, lai apzīmētu domu, ka valsti, kurā ir teroristi, var izturēties tāpat kā pret pašiem teroristiem. Vēlāk tas paplašinājās, iekļaujot citas netiešās tiesības, kas Amerikas Savienotajām Valstīm bija globālajā arēnā, tostarp ārkārtīgi strīdīgās tiesības pasludināt preventīvu karu.

Termins Buša doktrīna tika lietots prezidenta Buša pirmā pilnvaru termiņa sākumā. Jau 2001. gada februārī tas tika izmantots, lai atsauktos uz to, kas tika uzskatīts par prezidenta Buša virzību uz vienpusēju attieksmi. To raksturoja tas, ka Bušs izstājās no ASV līguma par pretballistisko raķešu izmantošanu.

Tomēr agrīnās Buša doktrīnas kodols tika formulēts pēc 11. septembra uzbrukumiem. Prezidents Bušs slaveni paziņoja: “Mēs neizdarīsim atšķirību starp teroristiem, kas pastrādājuši šīs darbības, un tiem, kas tos veic.” Šajā Buša doktrīnas deklarācijā prezidents pavēra ceļu iebrukumam Afganistānā, neskatoties uz to, ka Afganistānas valsts iekārta faktiski nebija uzbrukusi ASV.

Buša doktrīna šajā kontekstā vēlāk tika izmantota, lai attaisnotu ASV iesaistīšanos Pakistānas ziemeļrietumu daļās. Lai gan Pakistāna pati ir ASV sabiedrotā, Al Qaeda izmantoja šo attālo reģionu kā apmācību poligonu kaujiniekiem, no kuriem ASV baidījās, ka tie varētu vērsties pret tās interesēm vērstu vardarbīgu rīcību.

Gadu pēc tam, kad Buša doktrīna pirmo reizi tika oficiāli izklāstīta, tā tika kodificēta dokumentā ar nosaukumu Amerikas Savienoto Valstu nacionālās drošības stratēģija. Četrus gadus vēlāk, 2006. gadā, dokuments tika atjaunināts, lai atspoguļotu pārmaiņas un uzlabojumus ASV ārpolitikā. Pašreizējais teksts, ko lielākoties var uzskatīt par Buša doktrīnas galīgo paziņojumu, skan:
“Tas ir noturīgs amerikāņu princips, ka šis pienākums uzliek valdībai pienākumu paredzēt draudus un tiem pretoties, izmantojot visus nacionālās varas elementus, pirms draudi var nodarīt nopietnu kaitējumu. Jo lielāki draudi, jo lielāks ir bezdarbības risks, un jo pārliecinošāks ir iemesls veikt iepriekšējas darbības, lai sevi aizstāvētu, pat ja joprojām nav skaidrības par ienaidnieka uzbrukuma laiku un vietu. Ir maz lielāku draudu kā teroristu uzbrukums ar masu iznīcināšanas ieročiem. Lai novērstu vai novērstu šādas mūsu pretinieku naidīgas darbības, ASV, ja nepieciešams, rīkosies preventīvi, īstenojot mums raksturīgās pašaizsardzības tiesības.

Var uzskatīt, ka šis jaunākais Buša doktrīnas formulējums ietver arī ideju par preventīvu militāru darbību. Sakot: “Pirms draudi var nodarīt nopietnu kaitējumu”, tiek atvērtas durvis militārām darbībām pret interesēm, pirms tās ir uzbrukušas Amerikas Savienotajām Valstīm. Tas ir salīdzinoši jauns jēdziens mūsdienu karadarbībā, kur tradicionāli viena puse uzbrūk citai nācijai neizprovocēti un tiek uzskatīta par lielākoties netaisnīgu, un šī tauta pēc tam var pamatoti atriebties.
Buša doktrīna bieži tiek pretstatīta Reigana doktrīnai. Reigana doktrīna virzīja uz to, ko bieži sauca par politisko reālismu, un ietvēra kustību uz izdevumu samazināšanu aizsardzības jomā. Lai gan Reigans vēlējās spēcīgu militāru un aizsardzības stratēģiju, tomēr stingri runāja arī par miera dividendēm, atkāpjoties no militārajiem izdevumiem. Neokonservatīvie tajā laikā stingri iebilda pret Reigana doktrīnu un bija spēcīgi Buša doktrīnas arhitekti un atbalstītāji.