Kas ir dekametrs?

Dekametrs ir garuma mērvienība, kas vienāda ar desmit metriem jeb aptuveni 32.8 pēdām. Šī mērvienība dažādās vietās tiek rakstīta atšķirīgi; dažādās Eiropas vietās to bieži raksta par dekametru, dekametru vai dekametru. Dekametrs nav plaši izmantota mērvienība; garumus parasti mēra milimetros, centimetros, metros un kilometros, ja tiek izmantota metriskā mērīšanas sistēma, vai collās, pēdās, jardos un jūdzēs, ja tiek izmantotas britu mērvienības. Dekametri vienkāršības labad parasti tiek saīsināti kā “dambis”; 15 metri tad būtu 1.5 dambis vai 1.5 dekametri. Zinātniskajā apzīmējumā viens dekametrs tiek attēlots kā 1.0 x 101 metrs vai, vienkāršāk sakot, desmit metri.

“Deka” ir viens no daudzajiem prefiksiem, ko izmanto starptautiskajā mērvienību sistēmā, ko parasti saīsina ar SI sistēmu no “Système International d’unités”. Kā prefikss tas apzīmē desmit no jebkuras vienības, ko tas apraksta. Citi iespējamie prefiksi ietver kilo, kas apzīmē 1,000, un centi, kas apzīmē vienu simtdaļu no noteiktās pamatvienības. Dekametra gadījumā skaitītājs ir pamatvienība, un “deka” norāda, ka mērījumi tiek veikti desmit metru izteiksmē. Kilometrs attiecīgi apzīmē 1,000 metrus, bet centimetrs – vienu simto daļu no metra.

Laukuma vai tilpuma mērīšanai dažreiz tiek izmantoti kvadrātveida dekametri un kubikdekametri. Viens kvadrātdekametrs jeb desmit metru reiz desmit metru platība ir tas pats, kas 100 kvadrātmetri. Viens kubikdekametrs jeb desmit metri reiz desmit metri reiz desmit metri raksturo 1,000 kubikmetru trīsdimensiju telpas. Laukuma un tilpuma mērījumus dekametros saīsina attiecīgi ar dam2 un dam3. Lai sniegtu kādu kontekstu, 1.62 kvadrātdekametri aptuveni atbilst volejbola laukuma laukumam un viens kubikdekametrs aptuveni atbilst ūdens tilpumam olimpiskā izmēra peldbaseinā.

Lai gan dekametri tiek izmantoti reti, ir viena zinātniska niša, kurā reizēm tiek izmantota parasti nepraktiskā vienība. Dekametri parasti tiek izmantoti jomās, kas saistītas ar meteoroloģiju, kā mērvienību ģeopotenciāla augstuma mērīšanai vertikālās koordinātas attiecībā pret zemes vidējo jūras līmeni, kas ņem vērā tādus mainīgos lielumus kā gravitācija un platums. Ģeopotenciālais augstums ir svarīgs dažiem spiedienjutīgiem mērījumiem un aprēķiniem, kas jāveic ar šādiem mērījumiem meteoroloģijas jomā.