Kas ir Dzelzceļa darba likums?

Dzelzceļa darba likums ir federāls likums, ko 1926. gadā pieņēma ASV Kongress, lai regulētu dzelzceļa nozares darba attiecības. 1936. gadā ar grozījumiem Dzelzceļa darba likumā jeb RLA tika pievienota aviācijas nozare. RLA galvenais mērķis ir novērst streikus, darba strīdu risināšanā aizstājot mediāciju, kaulēšanos un arbitrāžu.
Dzelzceļa streika laikā 1877. gadā bija nepieciešama ASV federālā karaspēka iejaukšanās, pirms tika panākts izlīgums. Pēc tam Kongress pieņēma 1888. gada Šķīrējtiesas likumu, lai izveidotu šķīrējtiesas, kas izmeklētu un vadītu darba strīdus dzelzceļa nozarē. Akts bija pilnīgi neefektīvs, jo pēc Pullmana streika jebkad tika sasaukts tikai viens ekspertu grupa, un joprojām bija nepieciešams federālais karaspēks, lai apturētu streiku pirms komisijas iejaukšanās.

1898. gadā pieņemtais Erdmana likums mēģināja stiprināt šķīrējtiesas, padarot to lēmumus saistošus. Erdmana likums arī aizliedza darbinieku diskrimināciju dalības arodbiedrībās un darbības dēļ. Dzelzceļa darbiniekiem tika piešķirtas lielākas tiesības, pieņemot Ādamsona likumu 1916. gadā. Ādamsona likums saīsināja parasto darba dienu līdz astoņām stundām un piešķīra tādu pašu atalgojumu, kāds tika piešķirts par desmit darba stundām. Standartizēta pusotra virsstundu samaksa bija vēl viens likuma noteikums.

1917. gadā ASV prezidents Vudro Vilsons pārņēma kontroli pār dzelzceļiem, lai tos izmantotu militārā karaspēka un krājumu pārvadāšanai. Pēc Pirmā pasaules kara kontrole pār dzelzceļiem tika atgriezta privātajam sektoram. Pēc tam Kongress pieņēma 1920. gada Transporta likumu, kas ietvēra Dzelzceļa darba padomes izveidi strīdu izšķiršanai. Dzelzceļa darba padome ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras, un 1922. gadā notika vēl viens valsts dzelzceļa streiks.

Dzelzceļa uzņēmumi un arodbiedrības apspriedās savā starpā, lai izveidotu Dzelzceļa darba likumu. Atšķirībā no vairuma Kongresa pieņemto aktu, RLA pieņēma ar nelielām izmaiņām. Ar Dzelzceļa darba likumu tika izveidota valdība, kas iecēla starpniecības padomi, lai palīdzētu atrisināt darba jautājumus. Strīdi, kurus nevar izšķirt starpniecības padome, nonāk brīvprātīgā šķīrējtiesā.

Dzelzceļa darba likums strīdus iedala lielos un maznozīmīgos. RLA faktiski aizliedz streikus par maznozīmīgiem jautājumiem, taču streiki par būtiskām problēmām ir iespējami pēc mediācijas un sarunu procedūru ievērošanas. Procedūras ir diezgan izsmeļošas, un tiesām ir tiesības uzdot streiku, ja process nav pabeigts. Streika laikā streikojošos darbiniekus var nomainīt, taču uzņēmums nevar pārtraukt streikojošo darbinieku darba attiecības tikai par piedalīšanos streikā.