Kas ir Dzimtene?

Dzimtene ir vieta, kuru kāds uzskata par savu izcelsmes valsti. Tā var būt kāda cilvēka dzimtā zeme, piemēram, vieta, kur šī persona ir dzimusi, vai arī šīs personas senču mājas. Daudzi cilvēki, kas dzīvo svešās kultūrās, izjūt spēcīgu pieķeršanos dzimtenei, pat tie, kuri nekad nav spēruši kāju savā dzimtenē.

Terminu “dzimtene” dažreiz lieto arī, lai apzīmētu jēdziena vai objekta izcelsmi, piemēram, “Amerika ir ābolu pīrāga dzimtene”. Cilvēki var lietot arī vārdu “tēvzeme” aizvietojot ar vārdu “dzimtene”, lai gan dažiem vārdam “tēvzeme” ir negatīva nozīme, jo tas dažkārt tiek saistīts ar autoritāriem režīmiem. Citi pretstata “mātes” asociāciju ar tādiem jēdzieniem kā audzināšana un “tēvs” ar disciplīnu un kārtību, liekot domāt, ka “dzimtene” burtiski dzemdē savus cilvēkus, bet tēvzeme tos veido.

Jūs varat arī dzirdēt, ka cilvēki atsaucas uz “dzimteni”, runājot par nāciju, kas kolonizē citu. Kolonizējošo nāciju sauc arī par “metropolu”, kas to atšķir no tās kolonijām un pavadoņiem. Piemēram, daži austrālieši Angliju uzskata par dzimteni, jo Lielbritānijā atrodas Austrālijas valdības mītne, un daudzi cilvēki Lielbritāniju uzskata par Austrālijas kultūras avotu. Šādos gadījumos koloniālajiem pilsoņiem var būt tiesības uz īpašu attieksmi no dzimtenes, piemēram, pasēm un atgriešanās tiesībām.

Imigranti un minoritāšu etniskās grupas var īpaši iesaistīties savās dzimtenēs, jo viņi var justies izolēti sabiedrībā, uz kuru ir pārcēlušies. Attiecībā uz imigrantiem, kuri pāriet no radikāli atšķirīgām kultūrām, pieķeršanās dzimtenei var būt veids, kā tikt galā ar kultūras šoku, dodot imigrantiem kaut ko, pie kā turēties, iedzīvojoties jaunā kultūrā. Imigrantu grupas var pulcēties festivālos, ballītēs un citos dzimtenes svētkos, lai nodrošinātu savu kultūras tradīciju un vērtību saglabāšanu.

Cilvēki, kas cēlušies no imigrantiem, var interesēties par dzimteni, uzskatot to par savu kultūras izcelsmes vietu. Pat tad, ja viņi ir pilnībā uzauguši citā kultūrā, viņi var pētīt savas dzimtenes un kaut kad plāno to apmeklēt, lai uzzinātu vairāk par savām saknēm. Savādi, ka šādi indivīdi dažkārt var kļūt daudz nacionālistiskāki nekā viņu senči, jo viņiem var tikt nodrošināts idealizēts skatījums uz mātes kultūru.