Kas ir Eye in Hand amulets?

Šodien, ja redzat aci rokā, iespējams, skatāties uz ebreju vai arābu simbolu, ko sauc par hamsu. Simbols patiesībā ir daudz vecāks par jūdaismu, un jūs atradīsiet to daudzās kultūrās, bieži vien kā rotaslietu, ko valkā aizsardzībai. Amuleta vietā simbolu varētu ieaust dekoratīvajā mākslā sienas gleznojumos vai plāksnēs.

Pirmā acs izmantošana rokā ir saistīta ar dažādām cilvēku grupām. Daži saka, ka simbolu nēsāja feniķieši, un tas bija dievietes Tanitas simbols. Citi norāda, ka simbols varētu būt cēlies Indijā, par godu vienam no hinduistu reliģijas dieviem vai dievietēm.

Rokas amuletu dizainā ir vairāki dažādi acu veidi. Dažos gadījumos acs atrodas skaidri noteiktas rokas centrā ar četriem pirkstiem un īkšķi uz sāniem. Citos ir attēloti tikai pirksti. Izplatīta simetriska prezentācija ir trīs pirkstu roka ar īkšķiem abās pusēs. Amulets var būt dārgakmens, izgatavots no dažādiem metāliem un ļoti māksliniecisks atkarībā no tā, kur to iegādājaties. Pirksti var būt vērsti uz augšu vai uz leju.

Jūdaismā hamsa ir simbols, kas aizsargā valkātāju no ļaunas acs. To var saukt par Mirjamas roku Mozus māsas vārdā vai simbolu, kas attēlo piecas Toras grāmatas. Amuletu var nēsāt, izmantot pie atslēgu piekariņiem vai izveidot dekoratīvu sienas plāksni, un lielākās var būt īpašas lūgšanas.

Islāma cilvēki mēdz nenēsāt aci rokās amuletu, jo lielākā daļa islāma sektu stingri aizliedz valkāt jebkāda veida aizsargājošas rotaslietas. Tomēr nosaukums Hamsa ir islāmistisks. Tā vietā simbolu var attēlot uz sienas plāksnes, un tajā var būt lūgšanas arābu valodā. Islāma cilvēki var saukt Hamsu par Fatimas aci, kas bija Muhameda meita. Sunnītu islāmā pieci rokas pirksti var attēlot piecus islāma pīlārus.

Varat arī redzēt amuletu rokā, ko kā īpaši aizsargājošu simbolu nēsā cilvēki ar pagāniskiem uzskatiem. Atkal ideja par ļaunuma atvairīšanu vai ļaunu skatienu var būt dominējošā simboliskā saikne. Sicīlijā amuletu var nēsāt arī katoļi, jo tautas leģenda šajā apvidū ir radījusi ticību, ka cilvēki patiešām spēj uzlūkot “ļaunu aci”.
Jūs varētu redzēt gan ebreju, gan arābu cilvēkus, kuri valkā hamsu, nevis kā veiksmi, bet gan kā cerību uz mieru. Tā kā simbols ir abās ticības sistēmās, daži jaunāki arābi un ebreji ir izmantojuši to kā miera zīmi starp šīm divām reliģiskajām grupām. Tādējādi tas var būt ne tik daudz šarms, bet gan līdzeklis, lai izteiktu vēlmi, lai islāma un jūdaisma karadarbība beigtos.