Kas ir GBIC raiduztvērējs?

Gigabitu interfeisa pārveidotāja (GBIC) raiduztvērējs ir viens no daudzajiem raiduztvērēju veidiem, kas var nosūtīt un saņemt datus. GBIC raiduztvērēja mērķis ir digitāli pārveidot multividi starp gigabitu Ethernet tīklu un atsevišķu optiskās šķiedras tīklu. No šīs vienas ierīces savienojumus var izveidot, izmantojot viena vai vairāku režīmu optiskās šķiedras portus, kā arī vara vadus. To var izmantot daudzās tiešās komunikācijas lietojumprogrammās, kas ietver komponentu savstarpēju savienošanu un datu apmaiņu starp Ethernet un optisko šķiedru tīkliem.

GBIC raiduztvērējs darbojas kā ievades/izvades uztvērējs. To vienā galā pievieno gigabitu Ethernet portam, piemēram, tīkla komutācijas aprīkojuma portam. No otras puses, raiduztvērējs ir savienots ar optisko šķiedru tīklu, parasti izmantojot optiskās šķiedras plākstera vadus. Ierīcei ir raksturīgas funkcijas, piemēram, viļņu garumi, ko tā spēj apstrādāt, cik ātri un efektīvi tā pārraida datus, darbībai nepieciešamā jauda un kādā attālumā tā var pārraidīt datus. Šie ir galvenie faktori, kas jāņem vērā, pērkot GBIC raiduztvērēju, lai pārliecinātos, ka tas atbilst tīkla veiktspējas prasībām.

Pārslēgt no viena veida uz citu ir vienkārša, jo GBIC raiduztvērēju var noņemt un uzstādīt, neizslēdzot strāvu. Vispārējie korpusi var būt saderīgi ar dažādu veidu raiduztvērējiem. Tā darbība nav sarežģīta, un digitālais datu raidītājs un uztvērējs darbojas lielā ātrumā. Daži modeļi var nodrošināt divvirzienu datu savienojumu ar ātrumu līdz 1.25 gigabitiem sekundē, tāpēc ir lieliska saderība ar ātrdarbīgiem tīkliem. Saderība ar parastajiem barošanas avotiem, piemēram, +3.3 un +5.5 voltu nomināliem, šo saderību paplašina vēl vairāk.

Citas svarīgas GBIC raiduztvērēja īpašības, kas papildina energoefektivitātes iniciatīvas, ir tādas, ka ierīce piedāvā zemu jaudas izkliedi un izstaro maz elektromagnētisko traucējumu. Katra ierīce var instalēt un darboties, neko neizjaucot, taču šo iespraudšanas un atskaņošanas iespēju var kompensēt nepieciešamība atvienot plākstera vadus pirms tās uzstādīšanas vai izņemšanas. Var rasties strāvas pārspriegums un datu neatbilstības, un vienmēr ir saprātīgi veikt piesardzības pasākumus, lai pēc iespējas izvairītos no tā, jo īpaši augsta blīvuma tīklos.

Daudzi piederumi pārdod GBIC raiduztvērējus. Visi dažādu ražotāju moduļi ir izstrādāti, pamatojoties uz vienotu standartu. Tas nozīmē, ka tie visi var būt saderīgi ar vienu tīklu un viens ar otru, lai atbilstu datu sakaru prasībām.