Kas ir Identitātes zādzības likums?

Identitātes zādzību likums ir Amerikas Savienotajās Valstīs pieņemts likumdošanas mandāts, kura mērķis ir piedāvāt privātpersonām un uzņēmumiem aizsardzību pret identitātes zādzībām. To pilnībā nodēvēja par Identitātes zādzību un pieņēmuma atturēšanas likumu, to pieņēma ASV Kongress, un 1998. gadā to parakstīja prezidents Bils Klintons. Likuma grozījums tika pieņemts 2003. gadā.
Pēc Federālās tirdzniecības komisijas sniegtajām liecībām ASV Senāta priekšā, federālās amatpersonas uzskatīja par nepieciešamu risināt pieaugošās bažas par identitātes zādzību izkrāpšanu. Deviņdesmito gadu beigās un 1990. gadu sākumā patērētāji tika izmantoti arvien vairāk, galvenokārt tāpēc, ka tika palielināta piekļuve datoriem, kuros tagad bija detalizēta informācija par personām un viņu finanšu uzskaiti. Dažas no visizplatītākajām vardarbības praksēm ar nozagtu identitāti ir dažādi krāpšanas veidi.

Saskaņā ar Identitātes zādzības likuma tiesību aktiem noziegumi, kas saistīti ar aizdevumiem, hipotēkām, kredītkartēm un kredītlīnijām, bija jāsauc pie atbildības pilnā likuma ietvaros. Lai gan šīs darbības jau bija nelikumīgas, Identitātes zādzības likums pievienoja papildu noziegumus, par kuriem cilvēkus varētu saukt pie atbildības, ja viņi tiktu pieķerti. ASV kodeksa 18. sadaļa tika grozīta, lai iekļautu jebkādu krāpšanu, kas izdarīta, izmantojot identifikācijas dokumentus vai personas informāciju. Tas arī padarīja nelikumīgu šīs informācijas apzinātu nodošanu citām personām bez atļaujas neatkarīgi no nodoma.

Federālais likums, kā noteikts Identitātes zādzības likuma statūtos, attiecas tikai uz konkrētiem parametriem. Proti, nozagtajam identifikācijas dokumentam ir jābūt uzņēmumam vai valsts aģentūrai ASV. Noziedzniekam ir jābūt arī nodomam apkrāpt personu, uzņēmumu vai valsts aģentūru valstī. Noziedznieki var tikt apsūdzēti, ja viņi izdara identitātes zādzību pa pastu, pāri valsts līnijām vai starptautiskā mērogā.

Identitātes zādzības likums paredz piecu, 15, 20 vai 30 gadu sodu atkarībā no nozieguma. Tas arī aicina uzlikt naudas sodus, ko nosaka daži faktori, piemēram, radītās finansiālās atšķirības. Ārkārtējos gadījumos pastāv arī likums, kas noteiktus incidentus definē kā “pastiprinošu identitātes zādzību”, kas ļauj noziedzniekiem piemērot secīgus sodus.

Daudzas valstis ārpus ASV ir arī ieviesušas likumus un noteikumus par identitātes zādzību krāpšanu. Austrālijā 2000. gadā tika pieņemts Kriminālkodeksa grozījumu likums, Kanāda tajā pašā gadā pieņēma Personas informācijas aizsardzības un elektronisko dokumentu likumu, Indija pieņēma 2000. gada Informācijas tehnoloģiju likumu un Apvienotā Karaliste 1998. gadā pieņēma Datu aizsardzības likumu. Lielākā daļa šo valstu strādā kopā. starptautisko identitātes zādzību noziegumu gadījumā, lai nodrošinātu izpildi pāri robežām.