Kas ir katoļu vaina?

Termins “katoļu vaina” parasti tiek lietots, lai aprakstītu nožēlas vai konflikta izjūtas cilvēkiem, kuri ir vai ir audzināti katoļi. Dažkārt šī vaina ir saistīta ar konkrētām baznīcas mācībām, jo, kad cilvēki jūt, ka ir pārkāpuši savas ticības likumus, viņi mēdz justies vainīgi par to. Tomēr frāzei ir arī plašāka nozīme. Daudzas katoļu mācības uzsver visu cilvēku raksturīgo grēcīgumu, kas var izraisīt zināmu riebumu pret sevi pat tad, ja nav kāda acīmredzama pārkāpuma. Vainas apziņa šajā nozīmē parasti ir saistīta ar iedzimtām nepilnībām un ikdienas neveiksmēm, kas cilvēkā liek justies izolētam no Dieva un samierināšanās cienīgam. Daži zinātnieki ir saistījuši šāda veida reliģisku vainas apziņu ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, lai gan rezultāti nebūt nav pārliecinoši.

Plašas idejas par grēcīgumu
Daudzas baznīcas un uz ticību balstītas organizācijas māca, ka grēks un pārkāpumi ir atdalījuši cilvēkus no mīlestības pret Dievu vai citu dievību, taču katoļu baznīcai ir reputācija, ka šī nošķirtība uzsver, iespējams, daudz enerģiskāk nekā citi. Tas bieži vien īpaši attiecas uz katoļu skolām, kur maziem bērniem māca, ka viņi nav Dieva mīlestības cienīgi un spēj saņemt šo mīlestību tikai caur dievišķo žēlastību. Cilvēki, kas aug šādā vidē un ar šādām mācībām, bieži vien kļūst par pieaugušajiem, kuri jūtas vainīgi gandrīz par to, ka pastāv. Daudzi no šiem cilvēkiem joprojām ir dziļi reliģiozi, taču kauna un grēcīguma sajūta bieži vien ir liela daļa no tā, kā viņi redz sevi, un bieži vien ir objektīvs, caur kuru viņi tuvojas savai ticībai.

Saistība ar konkrētām Baznīcas mācībām
Katoļu vaina var rasties arī tad, ja ticībā audzināta persona veic kādu uzvedību, ko Baznīca ir atzinusi par nepareizu vai grēcīgu. Ar seksualitāti saistītās problēmas un prakse ir dažas no visizplatītākajām, un tās var izraisīt vainas apziņu gan praktizējošam katolim, gan zaudējušam katolim. Aizliegtu darbību piemēri ir aborti, pirmslaulības sekss, ārpuslaulības sekss, masturbācija, homoseksualitāte un jebkāda veida dzimstības kontroles līdzekļu izmantošana. Citi vainas avoti var būt šķiršanās, neapmeklēšana baznīcā un starpkonfesionāla laulība.

Vainas apziņa kopumā
Cilvēkiem, kuri ir audzināti katoļu ticībā, parasti tiek sniegti ļoti skaidri ziņojumi par to, kuri uzvedības veidi ir pieņemami un kuri nav. Tas nenozīmē, ka cilvēki, kas audzināti citā ticībā, nejūtas vainīgi par to, kādu izvēli viņi izdara attiecībā uz savu uzvedību. Tomēr kaut kādā veidā frāze katoļu vaina ir iekļuvusi tautas valodā. “Ebreju vaina” ir vēl viena izplatīta frāze.

Saistīt jēdzienu “katolis” vainas sajūtai par savu izvēli varētu uzskatīt par stereotipu un negodīgu pret katoļu ticības cilvēkiem. Patiesība ir tāda, ka šāda vaina var skart dažādu grupu cilvēkus, gan katoļus, gan citus. Kad cilvēki dara kaut ko, kas, viņuprāt, ir nepareizi, viņi pēc fakta izjutīs nožēlu. Šīs sajūtas parasti ir normālas, ņemot vērā apstākļus. Cilvēkiem, kuriem trūkst spējas nožēlot nožēlu pēc tam, kad viņi ir izdarījuši kaut ko, kas viņiem ir iemācīts nepareizi, var būt kāda veida psiholoģiska problēma, kas ir daudz nopietnāka nekā vainas apziņa.

Iespējamais krustojums ar OCD
Daži zinātnieki ir norādījuši, ka var būt saikne starp obsesīvi-kompulsīvu uzvedību un vainas apziņu, kas sakņojas tādā reliģiskā ticībā kā katolicisms. Vairākos pētījumos ir aplūkota vainas apziņa, ko izjūt katoļu draudzes locekļi un vadītāji, bieži aicinot dalībniekus atzīmēt gadījumus, kad viņi ir piedzīvojuši bažas vai atkārtoti negatīvus garīgos attēlus. Vairumā gadījumu cilvēki, kuri ziņoja, ka viņiem ir spēcīgāka ticība, vairāk traucēja šāda veida simptomi. Šī saikne ir likusi dažiem secināt, ka intensīvās Baznīcas noteiktās mācības un standarti var būt saistīti ar obsesīvi-kompulsīvo traucējumu (OCD) sastopamību, kas ir formāli atzīts psiholoģisks stāvoklis, lai gan šis secinājums nav plaši izplatīts.
Maz ticams, ka katoļu vaina patiešām ir maskēta obsesīvi-kompulsīvi traucējumi (OCD), vismaz ne lielākajai daļai cilvēku. Dažos gadījumos cilvēki, kuriem ir OKT attīstības risks, var būt arī cilvēki, kurus dabiski piesaista dzīve, kas pavadīta, kalpojot citiem caur reliģiju. Tie, kuriem ir spēcīga reliģiskā ticība, arī biežāk piedzīvo vainas apziņu neatkarīgi no tā, vai tie ir katoļi vai citādi, ja viņi dara kaut ko, kas viņiem ir mācīts, ir grēcīgs.

Ģenētikai ir nozīme arī tam, vai cilvēkam attīstās OKT. Ir loģiski, ka tad, ja persona ar noslieci uz OKT tiek audzināta stingri, kur ļoti skaidri tiek uzsvērti noteikumi par to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, viņiem ir lielāka iespēja piedzīvot vainas sajūtu, ja izdarītu izvēli, kas to nedarīja. atspoguļo to, kas tika uzskatīts par pieņemamu saskaņā ar viņu reliģisko ticību.